Kết quả kinh doanh ảm đạm, Sông Đà 6 (SD6) tiếp tục dời thời gian trả cổ tức của năm 2015 và 2016 sang năm 2024

Linh Anh

Lý do được SD6 đưa ra là bởi chưa thu xếp được tiền để thanh toán theo kế hoạch.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6 (mã ck: SD6) mới đây thông báo điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2015 và đợt 1/2016 sang ngày 31/12/2024. 

Lý do được SD6 đưa ra là bởi chưa thu xếp được tiền để thanh toán theo kế hoạch.

Phần cổ tức năm 2015 đã được SD6 chi trả đợt 1 với tỷ lệ 10% vào ngày 29/08/2016 và từ đó đến nay, Công ty nhiều lần dời lịch trả 5% còn lại của năm 2015 và 5% của đợt 1/2016.

Khoản cổ tức tưởng chừng như SD6 phải thanh toán từ rất lâu nhưng cổ đông tiếp tục chờ đợi trong tương lai. Điều này phần nào phản ánh thực trạng kinh doanh khó khăn của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sông Đà này.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2023, SD6 ghi nhận tổng doanh thu đạt 44,9 tỷ đồng, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả kinh doanh ảm đạm, Sông Đà 6 (SD6) tiếp tục dời thời gian trả cổ tức của năm 2015 và 2016 sang năm 2024 - Ảnh 1

Giá vốn hàng bán tăng vọt lên mức 66,2 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn, do đó, lợi nhuận gộp của SD6 ghi nhận âm 21,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 11,3 tỷ đồng. 

Chi phí tài cính tăng gấp gần 7 lần so với cùng kỳ, ghi nhận tại 14,1 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 49% về 5,1 tỷ đồng.

Kết quả là, Lợi nhuận trước thuế báo lỗ 40,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 273,3 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế lỗ 40,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với khoản dương 206,8 triệu đồng ở quý III/2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SD6 ghi nhận doanh thu thuần đạt 98,4 tỷ đồng, giảm 38,5% so với mức 160,2 tỷ đồng ở cùng kỳ năm ngoái. 

Lợi nhuận sau thuế báo lỗ 75 tỷ đồng, trong khi 9 tháng đầu năm 2022 lỗ 2,4 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2023, SD6 đang có 1.170 tỷ đồng tổng tài sản, giảm 115 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó khoản tiền, tương đương tiền ghi nhận 20,4 tỷ đồng, tăng 10 tỷ so với đầu năm. 

Tổng nợ phải trả của SD6 tính đến ngày 30/9 là 812,3 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn, nợ dài hạn chỉ ghi nhận 100 triệu đồng.

Vốn chủ sở hữu giảm về mức 357 tỷ đồng so với con số 432,8 tỷ đồng hồi đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 98 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục