Vừa quyết định cho Chứng khoán Vietinbank (CTS) vay 2.000 tỷ đồng, Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) dự chi gần 182 tỷ đồng để trả cổ tức

Giang Phạm

Dự kiến, cổ đông của SIP sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào ngày 25/12.

Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã ck: SIP) vừa thông báo ngày 8/12 tới là ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền đợt 1/2023. Điều đó tương đương ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/12.

Tỷ lệ thực hiện trả cổ tức là 10%, có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ  được nhận về 1.000 đồng.

Với 181,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SIP cần chi gần 182 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Dự kiến, cổ đông của SIP sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào ngày 25/12.

Về bức tranh tài chính, trong quý III/2023, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.704 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ.  

Giá vốn hàng bán ghi nhận tại 1.478 tỷ đồng, cao hơn con số 1.326 tỷ đồng ở cùng kỳ năm ngoái. 

Vừa quyết định cho Chứng khoán Vietinbank (CTS) vay 2.000 tỷ đồng, Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) dự chi gần 182 tỷ đồng để trả cổ tức - Ảnh 1
Vừa quyết định cho Chứng khoán Vietinbank (CTS) vay 2.000 tỷ đồng, Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) dự chi gần 182 tỷ đồng để trả cổ tức - Ảnh 2

Doanh thu hoạt động tài chính giảm về mức 53,2 tỷ đồng, giảm 38,7% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng cao tới 61% lên mức 20,2 tỷ đồng, trong khi đó, chi phí bán hàng đi ngang. 

Khấu trừ giá vốn, chi phí, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 203,1 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận doanh thu 4.762 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước. Lãi sau thuế của doanh nghiệp đạt 663,49 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, công thực hiện được 88% kế hoạch lãi sau thuế năm và hoàn toàn có thể hoàn thành kế hoạch trong những tháng còn lại cuối năm.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Đầu tư Sài Gòn VRG đạt 20.333 tỷ đồng, tăng 1.300 tỷ đồng so với con số đầu năm. Trong đó doanh nghiệp này có 3.213 tỷ đồng tiền đầu tư tài chính ngắn hạn và 401,4 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, chiếm 18,7% tổng tài sản.

Vừa quyết định cho Chứng khoán Vietinbank (CTS) vay 2.000 tỷ đồng, Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) dự chi gần 182 tỷ đồng để trả cổ tức - Ảnh 3

Đáng chú ý, Công ty có khoản đầu tư chứng khoán với tổng giá trị lên tới 147,7 tỷ đồng; trong đó, SIP nắm giữ lượng lớn cổ phiếu SSI của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, với giá gốc ở mức 21,2 tỷ đồng và chi 122 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu của Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC).

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 3.708 tỷ đồng lên mức 4.326 tỷ đồng; hàng tồn kho cũng tăng 4,5% lên mức 453,8 tỷ đồng. 

Tổng nợ phải trả tăng lên mức 16.459 tỷ đồng so với con số 15.342 tỷ đồng ở thời điểm đầu năm, trong đó chủ yếu là nợ dài hạn chiếm ưu thế với 14.263 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu ghi nhận tại 3.873,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.253 tỷ đồng.

Mới đây, SIP ra Nghị quyết thông báo sẽ cho Công ty cổ phần Chứng khoán Vietinbank (mã ck: CTS) vay ngắn hạn tối đa 2.000 tỷ đồng (bao gồm các khoản vay đang còn dư nợ). Tuy nhiên, chi tiết về các thông tin khoản vay không được tiết lộ. 

Tin Cùng Chuyên Mục