Công đoàn Bộ Tư pháp: Phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Tiếp nối Chương trình Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2028, sáng 25/7, phiên thứ hai của Đại hội được diễn ra long trọng với sự tham dự của đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Tham dự Đại hội có Phó Bí Thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc; Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; đồng chí Nguyễn Kim Tinh - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư Pháp.
Về phía khách mời có đồng chí Phan Chí Hiếu - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; đồng chí Trần Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam cùng 199 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 1.600 cán bộ đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp từ các miền đất nước về dự Đại hội. 

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội
Đoàn đại biểu tham dự Đại hội

Trước đó, tại Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ kéo dài 2015-2023 và Nghị quyết Ban Chấp hành Công đoàn Bộ tại phiên họp thứ 16 về bổ sung nhiệm vụ Công đoàn Bộ Tư pháp theo nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2023 đã đề ra mục tiêu: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh” với 10 chỉ tiêu và 08 nhóm nhiệm vụ giải pháp cơ bản; trong nhiệm kỳ kéo dài vừa qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn, Công đoàn Bộ Tư pháp đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp và được Ban cán sự Đảng, Đảng uỷ Bộ ghi nhận.

Đồng chí Phan Hồng Nguyên - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Phan Hồng Nguyên - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật phát biểu tại Đại hội

Trình bày phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Bộ Tư pháp trong nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Phan Hồng Nguyên - Đoàn Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật nhấn mạnh, với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Công đoàn Bộ Tư pháp cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, của Công đoàn Viên chức Việt Nam, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, với sự nỗ lực cao nhất của mình, cán bộ, đoàn viên các cấp Công đoàn Bộ Tư pháp quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chương trình hành động mà Đại hội III đề ra.

Đồng thời, Công đoàn Bộ Tư pháp cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho công chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao hiệu quả công tác nữ công và phong trào nữ công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, công tác tài chính Công đoàn, kiểm tra, giám sát cũng như chỉ đạo thực hiện.

Phó Bí Thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phó Bí Thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, thay mặt Ban cán sự Đảng và tập thể Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh, Đại hội lần này là sự kiện quan trọng của mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn Bộ, ngành Tư pháp; được tổ chức vào thời điểm mỗi cá nhân công đoàn viên đang nỗ lực, cố gắng, chủ động, sáng tạo nhằm thực hiện khối lượng lớn các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. 

Ghi nhận và biểu dương những kết quả trong nhiệm kỳ qua của Công đoàn Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định, các tổ chức công đoàn ngày càng phát huy được vai trò của mình trong hoạt động tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ cả về mặt đời sống và tinh thần cho công đoàn viên, người lao động, giúp nâng cao tinh thần yêu ngành, yêu nghề trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, ngành Tư pháp, qua đó đáp ứng yêu cầu công tác của đơn vị.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Công đoàn Bộ Tư pháp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nhưng Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tin rằng Công đoàn Bộ sẽ nhanh chóng khắc phục và thực hiện tốt những yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Thứ trưởng cũng đề nghị Công đoàn Bộ tiếp tục bám sát và chỉ đạo Công đoàn cấp cơ sở cũng như nắm được tâm tư, nguyện vọng của mỗi cán bộ, công đoàn viên nhằm xem xét, tham mưu cho Ban cán sự Đảng, từ đó cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Trần Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Công đoàn Bộ Tư pháp, đồng chí Trần Thị Kim Anh - Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam cho rằng, với sự nỗ lực, tận tụy, trách nhiệm Công đoàn Bộ Tư pháp đã thực hiện tốt việc ổn định đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; bồi dưỡng, tập huấn, trẻ hóa đoàn viên công đoàn, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế, đồng chí mong rằng nhiệm kỳ tới Công đoàn Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục nhận thức cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc phát triển kinh tế, xã hội nói chung và bộ, ngành Tư pháp nói riêng; tiếp tục nâng cao đời sống của người lao động, cán bộ công chức, viên chức, nắm bắt tâm tư của người lao động, đẩy mạnh tham gia tuyên truyền chính sách pháp luật, chú trọng bồi dưỡng tập huấn để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, hỗ trợ động viên ng đoàn viên công chức có hoàn cảnh khó khăn,.. Với tâm huyết của Ban chấp hành Công đoàn khóa mới, đồng chí tin rằng Công đoàn Bộ Tư pháp sẽ đạt được nhiều kết quả, thành tựu nổi bật, đưa Công đoàn Bộ phát triển vững mạnh.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền phát biểu bế mạc Đại hội
Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền phát biểu bế mạc Đại hội

Sau khi thảo luận các văn kiện Đại hội do Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa II trình cùng các ý kiến của đại biểu và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của tập thể ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội III Công đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2023-2028 nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Với tinh thần “Đổi mới - Thiết thực - Đoàn kết - Phát triển” Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên Công đoàn thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, phát huy truyền thống gần 80 năm Ngành Tư pháp Việt Nam, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Bộ Tư pháp, góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao cho và góp phần xây dựng Công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển lớn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh và Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh và Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới với 15 uỷ viên do đồng chí Khương Thị Thanh Huyền được tái đắc cử làm Chủ tịch Công đoàn Bộ. Đồng chí Hà Ánh Bình, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Công đoàn Bộ Tư pháp: Phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 1
Văn nghệ chào mừng Đại hội
Văn nghệ chào mừng Đại hội
Công đoàn Bộ Tư pháp: Phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 2
Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp, Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội
Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp, Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội
Công đoàn Bộ Tư pháp: Phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 3
Công đoàn Bộ Tư pháp: Phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 4
Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc nhận quà, bằng khen tại Đại hội
Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc nhận quà, bằng khen tại Đại hội

Tin Cùng Chuyên Mục