Công ty Cấp nước Phú Mỹ (PMW) giảm mục tiêu lợi nhuận năm 2023, dành tối đa 60 tỷ đồng để trả cổ tức

Giang Phạm

Năm 2023, PMW đặt kế hoạch doanh thu giảm 8% so với cùng kỳ, lùi về gần 336 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 73 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2022.

Trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 mà Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (mã: PMW) vừa công bố mới đây cho thấy, công ty đặt mục tiêu kế hoạch năm nay khiêm tốn hơn năm ngoái.

Cụ thể, doanh thu năm 2023 mà PMW đặt ra giảm 8% so với cùng kỳ, lùi về gần 336 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 73 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2022.

PMW cũng đặt kế hoạch nước phân phối trong năm nay đạt hơn 29 triệu m3 và nước thương phẩm hơn 28 triệu m3, cùng thấp hơn 8% so với năm trước.

Về phương án chia cổ tức năm 2022, PMW sẽ trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức dự kiến tối đa 60 tỷ đồng bằng tiền mặt. Năm 2023, mức chi cổ tức bằng tiền mặt dự kiến tối thiếu 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu; trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi tỷ lệ 12%; trích lập quỹ đầu tư phát triển tỷ lệ 4%.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của PMW
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của PMW

Tài liệu họp cũng chỉ ra, năm 2023, PMW đặt kế hoạch trọng tâm tiếp tục thi công tuyến ống gang D600 đường quy hoạch S theo tiến độ thi công đường S; cải tạo các tuyến ống dọc Quốc lộ 51; quy hoạch mạng lưới cấp nước chuẩn bị cho nhu cầu dùng nước đến năm 2023…

Cùng với đó, công ty cũng sẽ tiến hành cải tạo hệ thống cấp nước trong các khu công nghiệp, kiểm soát chặt chẽ tình trạng nước thất thoát tại các khu công nghiệp, tăng cường giao lưu, kết nối khách hàng... Bên cạnh đó, PMW tiến hành chuẩn hóa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị mạng; tập trung đào tạo cán bộ, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị của PMW dự kiến trình đại hội thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Vũ Thị Như Trang và Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tấn Long.

Tin Cùng Chuyên Mục