Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) không chia cổ tức năm 2022, điều chỉnh giảm chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023

Giang Phạm

Một trong những nguyên do khiến TPC không chia cổ tức năm 2022 đó là vì Hội đồng quản trị muốn dùng lợi nhuận sau thuế 2021 để tích lũy vốn lưu động, dành nguồn vốn cho phát triển kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã CK: TPC) vừa ban hành nghị quyết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 và thông tin về việc chia cổ tức năm 2022.

Cụ thể, Hội đồng quản trị của TPC quyết định điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 2023 xuống còn 10 tỷ đồng, thay vì 11,3 tỷ đồng như đã thông qua trong cuộc họp ngày 18/01 trước đó. Với mức điều chỉnh này, mức lãi sau thuế của TPC giảm 33% so với thực hiện năm 2022. 

Tuy nhiên, các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất và doanh thu vẫn giữ nguyên, không có sự điều chỉnh. Tổng sản lượng sản xuất 2023 dự kiến đạt hơn 10.500 tấn, thấp hơn 46% so với năm 2022. Doanh thu mục tiêu 2023 ước đạt 409 tỷ đồng, thấp hơn 59%.

Một trong những thông tin đáng chú ý trong Nghị quyết lần này của TPC đó là công ty sẽ không chia cổ tức năm 2022.

Lý do mà TPC đưa ra là vì dự báo tình hình kinh tế năm 2023 khó khăn, lãi suất vay tăng liên tục. Bên cạnh đó, với mục tiêu hạn chế chi phí tài chính trong hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị nhất trí dùng lợi nhuận sau thuế 2021 để tích lũy vốn lưu động, dành nguồn vốn cho phát triển kinh doanh.

Tin Cùng Chuyên Mục