Công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - PV Drilling (PVD) lỗ ròng 67 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Quỳnh Chi

Quý II/2021, PV Drilling lãi ròng 43 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 8 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling – mã CK: PVD) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt 1.112 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ.

Trong kỳ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp đôi cùng kỳ lên 131 tỷ đồng do bổ sung thêm chi phí trích lập dự phòng 28,5 tỷ đồng cho khoản phải thu với KrisEnergy Cambodia (95 tỷ đồng). Kris Energy, đơn vị nắm đến 95% KrisEnergy Cambodia – đối tác của PVDrilling, đã thông báo không có khả năng thanh toán các khoản nợ và đệ đơn trình lên tòa án xin phá sản và sẽ bán tài sản để trả nợ.

Nhờ ghi nhận thu nhập từ hoạt động khác (37 tỷ đồng), PV Drilling lãi ròng 43 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 8 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - PV Drilling (PVD) lỗ ròng 67 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 1

Tính chung 6 tháng đầu năm, PV Drilling ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.662 tỷ đồng, giảm mạnh 47% so với cùng kỳ đồng thời lỗ ròng 67 tỷ đồng trong đó lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ lên đến 95 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, PV Drilling dự kiến sẽ trình cổ đông kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 4.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 25 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 87% so với năm trước.

Được biết, ngân sách đầu tư năm 2021 của doanh nghiệp là 445 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư công tác chuẩn bị giàn PV Drilling V cho chiến dịch khoan với khách hàng Brunei Shell Petroleum Company Sendirian Berhad (BSP) trong quý 3/2021. Hợp đồng cho thuê giàn khoan BSP gồm 6 năm chắc chắn và 4 năm tùy chọn.

Tin Cùng Chuyên Mục