Công ty Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) dự kiến phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên gần 303 tỷ đồng

Linh Anh

Nếu phát hành cổ phiếu thành công, IDV sẽ tăng vốn điều lệ thêm 50,5 tỷ đồng, lên mức gần 303 tỷ đồng.

CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã: IDV) vừa thông báo ngày 23/2/2023 tới sẽ là ngày cuối chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/02/2023.

Cụ thể, IDV sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 20%, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ được nhận 20 cổ phiếu mới.

Với hơn 25,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính IDV sẽ phát hành gần 5,05 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức. Nếu phát hành cổ phiếu thành công, IDV sẽ tăng vốn điều lệ thêm 50,5 tỷ đồng, lên mức gần 303 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý I/2023 (niên độ từ 01/10/2022 - 30/09/2023), Công ty đạt gần 65 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2 lần cùng kỳ năm trước.

Công ty Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) dự kiến phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên gần 303 tỷ đồng - Ảnh 1

Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu tài chính giảm mạnh 78%, về còn 11 tỷ đồng do quý. Kết quả lợi nhuận ròng của IDV giảm 47%, xuống còn hơn 28 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Công ty xấp xỉ đầu kỳ, đạt hơn 1.593 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính và phải thu dài hạn.

Tin Cùng Chuyên Mục