Công ty Sông Đà 11 (SJE) có tân Tổng giám đốc, lợi nhuận nửa đầu năm 2023 giảm hơn 50%

An My

Hội đồng quản trị công ty đã ra quyết định bổ nhiệm ông Vũ Trọng Vinh thay thế vị trí ông Lê Văn Tuấn, đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc SJE.

Sông Đà 11 (SJE) có tân Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần Sông Đà 11 (mã ck: SJE) vừa có thông báo thay đổi vị trí Tổng Giám đốc.

Cụ thể, Hội đồng quản trị công ty đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Văn Tuấn kể từ ngày 30/09. Thay thế vị trí của ông Tuấn, công ty bổ nhiệm ông Vũ Trọng Vinh đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Sông Đà 11 với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 02/10.

Ông Vũ Trọng Vinh có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế, quy định quản lý nội bộ của SJE; chịu trách nhiệm về công việc trước Hội đồng quản trị và Pháp luật. 

Trước khi nhận quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11, ông Tuấn (sở hữu gần 183.000 cổ phiếu) và vợ bà Nguyễn Thị Hoan (sở hữu hơn 60.500 cổ phiếu) đã thoái gần hết vốn tại SJE. Sau khi thực hiện giao dịch, ông Tuấn chỉ còn nắm giữ 99 cổ phiếu SJE, bà Hoan giữ 83 cổ phiếu SJE do cổ phiếu lẻ không khớp lệnh.

Lợi nhuận sau thuế bán niên 2023 giảm 52% so với cùng kỳ

Về kết quả tài chính, báo cáo kinh doanh hợp nhất giữa niên độ 2023 của SJE ghi nhận doanh thuần 6 tháng đầu năm đạt 293,6 tỷ đồng, giảm 32,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Sông Đà 11 (SJE) có tân Tổng giám đốc, lợi nhuận nửa đầu năm 2023 giảm hơn 50% - Ảnh 1

Giá vốn hàng bán của SJE cũng giảm xuống mức 178,5 tỷ đồng. Khấu trừ đi giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của SJE giảm 12,2% so với cùng kỳ, lùi về 115,1 tỷ đồng. 

Doanh thu hoạt động tài chính giảm đến 99,8% chỉ còn 83,6  triệu đồng chủ yếu do lãi bán các khoản đầu tư không còn được ghi nhận trong quý này. Chi phí tài chính giảm nhẹ, ghi nhận ở mức 45,8 tỷ đồng, chủ yếu chi phí lãi vay chiếm tới 43,4 tỷ đồng. 

SJE thu về lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt mức 31,1 tỷ đồng và 26,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 52,7% và 52% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của SJE ghi nhận giảm nhẹ xuống mức 1.836,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 30% tổng tài sản (509,5 tỷ đồng), chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn với 356,4 tỷ đồng. 

Tổng nợ phải trả của SJE ghi nhận tại 1.147 tỷ đồng, tổng vay và nợ thuê tài chính là hơn 845 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là 689,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 79,2 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục