Công ty tư vấn xây dựng điện 2 (TV2) chốt chia trả cổ phiếu bằng tiền mặt và cổ phiếu

Linh Nga

Doanh nghiệp sẽ trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%.

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã CK: TV2) vừa thông báo ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 cùng phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần. 

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng tiền cổ tức. 

Với hơn 45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty Tư vấn Xây dựng điện 2 sẽ chi khoảng 45 tỷ đồng để trả tiền mặt cho cổ đông. Ngày thực hiện thanh toán dự kiến vào ngày 27/12/2022. 

Ngoài ra, Công ty cũng trả cổ tức 2021 cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5:1, tương đương người sở hữu 5 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Công ty dự kiến sẽ phát hành khoảng 9 triệu cổ phiếu để trả cổ đông, ước tính khoảng 90 tỷ đồng.

Không chỉ trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu, mà công ty còn dự định phát hành 13,5 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận về 3 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 135 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý III/2022, Công ty ghi nhuận doanh thu thuần đạt 403,5 tỷ đồng, giảm 60,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp giảm 72,4%, chỉ còn 42 tỷ đồng. Giá vốn giảm từ 1.460 tỷ còn hơn 361 tỷ, tương đương mức giảm75%. Lợi nhuận sau thuế giảm tới 90%, từ 101 tỷ đồng còn hơn 10 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TV2 đạt 1.033 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 41,6 tỷ đồng, giảm 79%. Năm 2022, TV2 đặt mục tiêu đạt 1.927 tỷ đồng doanh thu và 100 tỷ đồng lợi nhuận. Với kết quả đạt được, công ty mới chỉ hoàn thành được gần 54% kế hoạch doanh thu và 41,6% kế hoạch lợi nhuận năm. 

Chốt phiên giao dịch ngày 9/11, giá cổ phiếu TV2 giao dịch ở vùng thị giá 35.500 đồng/đơn vị, giảm hơn một nửa so với hồi đầu năm. 

Tin Cùng Chuyên Mục