Chi trả cổ tức

Vòng luẩn quẩn nợ xấu giữa Hancorp và các công ty liên kết

Vòng luẩn quẩn nợ xấu giữa Hancorp và các công ty liên kết

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) chưa xử lý xong khoản nợ xấu của Công ty cổ phần Xây dựng Hancorp 2, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng và Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng, đã tiếp tục phải trích lập dự phòng 82,5 tỷ đồng với các khoản thu khác tại ba doanh nghiệp liên kết này.