Chi trả cổ tức

Đại hội cổ đông Thế giới Di động (MWG): Đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 2.400 tỷ đồng, khi nào lợi nhuận Bách Hóa Xanh đạt vài nghìn tỷ đồng sẽ IPO

Đại hội cổ đông Thế giới Di động (MWG): Đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 2.400 tỷ đồng, khi nào lợi nhuận Bách Hóa Xanh đạt vài nghìn tỷ đồng sẽ IPO

Theo ông Phạm Văn Trọng - CEO chuỗi Bách Hoá Xanh, mục tiêu chính của Bách Hoá Xanh năm nay là tập trung tăng trưởng doanh thu dựa vào tăng doanh thu trung bình cửa hàng, và 'mang tiền về cho mẹ'. Do vậy Bách Hoá Xanh mở mới khoảng 100 cửa hàng và chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng trong năm 2025.