Vocarimex (VOC) tạm hoãn chia cổ tức đặc biệt bằng tiền tỷ lệ 100%

Linh Anh

Lý do tạm hoãn được Vocarimex đưa ra là “chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan”. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả cổ tức sẽ được công ty thông báo sau.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex - Mã: VOC) vừa thông qua việc tạm hoãn thực hiện chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đặc biệt bằng tiền, tỷ lệ 100% đã thông qua tại Nghị quyết ngày 27/2.

Lý do tạm hoãn được Vocarimex đưa ra là “chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan”. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả cổ tức sẽ được công ty thông báo sau.

Trước đó, Vocarimex dự kiến 17/3 là ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức, thời gian chi trả là ngày 12/4/2023.

Với 121,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi khoảng 1.218 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức. Trong đó, Tập đoàn KIDO (mã: KDC) sẽ nhận về 1.063 tỷ đồng cổ tức nhờ nắm giữ 87,29% vốn ở Vocarimex.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, Vocarimex ghi nhận doanh thu 1.613 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2021. Khoản lỗ đậm quý IV với 128 tỷ đồng khiến công ty lỗ sau thuế năm 2022 gần 46 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 115 tỷ đồng.

Vocarimex cho biết, tuy doanh thu tăng so với cùng kỳ, song sự giảm mạnh về giá của dầu nguyên liệu trên thị trường so với giá tồn kho làm biên lợi nhuận gộp của công ty đi xuống.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 1.992 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 199% so với đầu năm lên 469 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của Vocarimex cuối năm 2022 là hơn 513 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn, chiếm 26% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 1.332 tỷ đồng bao gồm 92 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022.

Tin Cùng Chuyên Mục