Cơ khí Đông Anh Licogi (CKD) hoãn trả cổ tức năm 2022 do chưa thu xếp được dòng tiền

Linh Anh

Trước đó vào ngày 15/08, CKD thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 27%, dự kiến cổ đông nhận được tiền vào ngày 31/8.

Hoãn chi trả cổ tức 2022 đến khi sắp xếp được dòng tiền

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (mã ck: CKD) mới ra quyết nghị hoãn ngày thanh toán cổ tức năm 2022 cho tới khi có thể sắp xếp dòng tiền để chi trả.

Theo quyết nghị, CKD cam kết sẽ thực hiện chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Trước đó vào ngày 15/08, CKD thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 27%, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.700 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 10/08. Dự kiến, cổ đông của CKD sẽ nhận được tiền cổ tức vào ngày 31/08. 

Theo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của CKD kết thúc vào ngày 28/04/2023, như vậy, nếu thực hiện cam kết nêu trên, CKD sẽ còn tối đa gần 2 tháng để thanh toán cổ tức. Với 31 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính CKD cần chi 83,7 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. 

Trong cơ cấu cổ đông của CKD tính đến ngày 30/06/2023, Tổng công ty Licogi - Công ty cổ phần (mã ck: LIC) đang là cổ đông lớn nhất với hơn 27,6 triệu cổ phiếu sở hữu, tương ứng 89,06% vốn. Theo đó, LIC ước tính thu về tổng cộng hơn 74,5 tỷ đồng tiền trả cổ tức của CKD.

Lợi nhuận sau thuế đi ngang nửa đầu năm 2023

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ 2023 đã soát xét, CKD ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 390,5 tỷ đồng, giảm 6,06% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Cơ khí Đông Anh Licogi (CKD) hoãn trả cổ tức năm 2022 do chưa thu xếp được dòng tiền - Ảnh 1

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm nhẹ về mức 354 tỷ đồng, giảm 8,6% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính ghi nhận 86,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 92 tỷ đồng ở cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của CKD đi ngang so với cùng kỳ, ghi nhận 82,6 tỷ đồng. Với kết quả này, CKD thực hiện lần lượt 36% và 81% kế hoạch năm.

Tính đến cuối quý II/2023, Công ty ghi nhận tổng tài sản đạt 974,6 tỷ đồng, tăng 60,2 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản tiền, tương đương tiền tăng vọt lên mức 21,4 tỷ đồng, cao hơn mức 12,5 tỷ đồng ghi nhận thời điểm 1/1/2023. 

Lượng tiền mặt tăng gấp 1,7 lần nhưng khoản đầu tư ngắn hạn của CKD lại giảm chỉ còn một nửa, lùi về mức 51,3 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 36,2% so với đầu năm, lên mức 437,3 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng vọt gấp 2,5 lần số đầu năm, lên mức 3 tỷ đồng. Trong đó, CKD ghi nhận phát sinh khoản đầu tư cơ sở hạ tầng layout xưởng trị giá 799,3 triệu đồng, và chi phí xây dựng cơ bản dở dang khác là 1 tỷ đồng.

Cơ khí Đông Anh Licogi (CKD) hoãn trả cổ tức năm 2022 do chưa thu xếp được dòng tiền - Ảnh 2

Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả tính đến cuối quý II tăng lên mức 487,7 tỷ đồng, tăng 71,4 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó, chiếm phần nhiều là nợ ngắn hạn với 486 tỷ đồng (tăng 17,2% so với đầu năm).

Vốn chủ sở hữu của CKD ghi nhận tại 486,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 82,6 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục