Điện Gia Lai (GEG) sắp phát hành 19,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức

An An

Sau phát hành, số cổ phiếu của công ty dự kiến tăng từ 321,9 triệu lên 341,2 triệu cổ phiếu.

Công ty cổ phần Điện Gia Lai (mã ck: GEG) vừa công bố ngày 3/7 tới là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/6.

Tỷ lệ thực hiện là 100:6, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 6 cổ phiếu mới.

Như vậy, GEG sẽ phát hành khoảng 19,3 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông. Sau phát hành, số cổ phiếu của công ty dự kiến tăng từ 321,9 triệu lên 341,2 triệu cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm 2023, GEG ghi nhận doanh thu thuần đạt 548,4 tỷ đồng, giảm 3,8% so với cùng kỳ. 

Kết quả kinh doanh quý I/2023 của GEG
Kết quả kinh doanh quý I/2023 của GEG

Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng nhẹ, lãi gộp của doanh nghiệp đạt gần 313 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều tăng mạnh, lần lượt là 30% và 67,6%, lên 190 tỷ đồng và 404 tỷ đồng.

Kết quả là, GEG ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 103 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ yếu của mức giảm trên đến từ việc doanh thu bán điện giảm, trong khi giá vốn tăng. Ngoài ra, chi phí lãi vay tăng mạnh vì nợ vay tăng và lãi suất ngân hàng điều chỉnh tăng.

Năm 2023, GEG đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.918 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 155 tỷ đồng, giảm đáng kể so với thực hiện 2022. Với kết quả đạt được trong quý I, doanh nghiệp đã thực hiện được 19% mục tiêu doanh thu và  67% kế hoạch lãi sau thuế năm.

Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản của GEG đạt 16.498 tỷ đồng, giảm 3,6% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản tiền mặt và các khoản tương đương doanh nghiệp đang nắm giữ là gần 322 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng là 178 tỷ đồng. 

Giá trị hàng tồn kho giảm nhẹ còn gần 154 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cuối kỳ ghi nhận 4.998 tỷ đồng, phần lớn là khoản chi cho Dự án điện gió Tân Phú Đông 1 với hơn 4.500 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn của GEG ghi nhận hơn 1.527 tỷ đồng, giảm 26% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ ngắn hạn gần 618 tỷ đồng; nợ vay dài hạn giảm nhẹ còn gần 9.100 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý I là 5.733 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối là 365,5 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục