Nhựa Bình Minh (BMP) đặt mục tiêu lãi năm 2024 'đi lùi', trích 99% lợi nhuận sau thuế 2023 để trả cổ tức

Giang Phạm

Ban lãnh đạo Công ty dự kiến kế hoạch đầu tư năm nay là 141 tỷ đồng.

Đặt kế hoạch lãi sau thuế 'đi lùi', đạt 1.030 tỷ đồng

Theo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (mã ck: BMP) đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 5.540 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2023.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1.290 tỷ đồng và 1.030 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 1.307 tỷ đồng và 1.041 tỷ đồng của năm trước. 

Nhựa Bình Minh (BMP) đặt mục tiêu lãi năm 2024 'đi lùi', trích 99% lợi nhuận sau thuế 2023 để trả cổ tức  - Ảnh 1

Cùng với đó, ban lãnh đạo Công ty dự kiến kế hoạch đầu tư năm nay là 141 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cho biết định hướng trong năm 2024 tiếp tục dẫn đầu thị phần ngành nhựa, đa dạng hóa sản phẩm để mở rộng tập khách hàng, xây dựng ủy ban ESG và Ủy ban Quản lý rủi ro...

Chia cổ tức năm 2024 tỷ lệ tối thiếu 50%

Cũng theo tờ trình này, Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức cho năm 2024 là tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.

Nhựa Bình Minh (BMP) đặt mục tiêu lãi năm 2024 'đi lùi', trích 99% lợi nhuận sau thuế 2023 để trả cổ tức  - Ảnh 2

Trước đó vào năm 2023, do thị trường bất động sản đóng băng khiến nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng bằng nhựa sụt giảm đáng kể, qua đó khiến sản lượng sản phẩm nhựa đi xuống. Doanh thu Công ty giảm khoảng 10%, về 5.200 tỷ đồng.

Nhờ doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, cải thiện biên lợi nhuận gộp, Công ty lãi sau thuế 1.041 tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm trước.

Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, BMP trích 99% lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức bằng tiền.

Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 với tỷ lệ 65%, qua đó tổng số tiền chi là hơn 532 tỷ đồng, tương ứng 6.500 đồng/cổ phiếu. Nếu được cổ đông thông qua, doanh nghiệp này sẽ còn một đợt chia cổ tức đợt 2/2023 với tỷ lệ 61% (tương đương 6.100 đồng/cổ phiếu). Số tiền dự chi cho đợt trả cổ tức này là gần 500 tỷ đồng.

Một nội dung quan trọng khác trình Đại hội đồng cổ đông là thông việc từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị - ông Poramate Larnroongroj và bầu bổ sung thay thế thành viên vừa từ nhiệm này.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu BMP đang giao dịch ở vùng giá 120.300 đồng, tăng 15% so với đầu năm 2024.

Tin Cùng Chuyên Mục