Thực phẩm Bích Chi (BCF) chốt quyền tạm ứng cổ tức tiền tỷ lệ 12%, lãi 9 tháng vượt 22% kế hoạch năm

Bùi Linh

Với 27,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thực phẩm Bích Chi sẽ chi trả 33,6 tỷ đồng cổ tức trong đợt này. Dự kiến, cổ tức sẽ về tài khoản các nhà đầu tư vào ngày 12/01/2023.

Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi (mã: BCF) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền với tỷ lệ 12% vào ngày 26/12/2022. 

Với 27,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thực phẩm Bích Chi sẽ chi trả 33,6 tỷ đồng cổ tức trong đợt này. Dự kiến, cổ tức sẽ về tài khoản các nhà đầu tư vào ngày 12/01/2023.

Trước đó, vào ngày 23/08/2022, BCF đã chi hơn 27,8 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Như vậy, Thực phẩm Bích Chi đã tạm ứng trước cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 22%. Trong khi đó, năm 2021, doanh nghiệp thực phẩm này đã trả cổ tức bằng tiền tổng cộng 3 lần là 14% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%.

Kết quả kinh doanh của Thực phẩm Bích Chi trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt mức tăng trưởng khả quan. 

Tính riêng 3 tháng gần nhất, BCF ghi nhận doanh thu thuần đạt 161,4 tỷ đồng, tăng 129% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 24,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt có 376 triệu đồng. 

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2022 của BCF.
Kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2022 của BCF.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, BCF đạt doanh thu thuần là gần 554 tỷ đồng, tăng 52% - mức cao nhất trong doanh thu 9 tháng từ trước đến nay. Lợi nhuận trước thuế đạt 121,7 tỷ đồng; cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ.

Năm 2022, BCF lên kế hoạch doanh thu đạt 600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, sau 9 tháng, công ty đã vượt gần 22% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của Thực phẩm Bích Chi đạt xấp xỉ 430 tỷ đồng, tăng 5,66% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng hơn 65,4 tỷ đồng (tăng gần 5%). Hàng tồn kho hơn 108 tỷ đồng (tăng gần 15%.

Lượng tiền và tiền gửi ngân hàng tại ngày 30/9 đạt 156 tỷ đồng, tương đương hơn 36% quy mô tài sản. Nợ phải trả tính tới cuối kỳ cũng giảm hơn 35%, còn hơn 67 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn. Trong đó, vay nợ thuê ngắn hạn giảm hơn 13%, còn 28,8 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục