Công viên nước Đầm Sen (DSN) dự chi 30 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2022

Linh Anh

Dự kiến, cổ đông của DSN nhận được tiền trả cổ tức vào ngày 19/05/2023.

Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã CK: DSN) vừa thông báo ngày 19/4/2023 là ngày cuối cùng cổ đông đăng ký nhận cổ tức bằng tiền đợt 2/2022.

Tỷ lệ thực hiện là 25%, tương đương mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 2.500 đồng. Với hơn 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty cần chi hơn 30 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức này.

Dự kiến, cổ đông của DSN nhận được tiền trả cổ tức vào ngày 19/05/2023.

Trước đó, DSN đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt cho cổ đông. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức 2022 của DSN là 40%, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận được 4.000 đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên ngày 10/4, cổ phiếu DSN giao dịch tại 57.600 đồng/cổ phiếu, tăng gần 12% so với mức 51.500 đồng/đơn vị ngày 03/01.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 diễn ra ngày 28/03, cổ đông DSN thông qua mục tiêu kinh doanh năm 2023.

Cụ thể, DSN đưa mục tiêu tổng doanh thu năm 2023 là 210 tỷ đồng, tổng nguồn tích lũy là 50% tổng doanh thu, tương đương 105 tỷ đồng. Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu cho cổ đông năm 2023 là 24% vốn điều lệ, tương đương 120,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, DSN cũng đưa ra dự kiến kế hoạch chi phí quảng cáo, tiếp thị, ca nhạc là 6% doanh thu - khoảng 12,6 tỷ đồng; tổng quỹ lương nhân viên và thù lao Hội đồng quản trị chiếm 25%, tương đương 52,5 tỷ đồng.

So với thực hiện năm 2022, mục tiêu của DSN không thay đổi nhiều khi doanh thu mục tiêu thấp hơn 9,5%. Sự thận trọng này của DSN xuất phát từ việc kết quả kinh doanh năm 2022 của Công viên nước Đầm Sen tăng trưởng khả quan so với mức nền thấp năm trước đó.

Tin Cùng Chuyên Mục