Đại gia bất động sản công nghiệp Long Hậu lãi 65 tỷ trong quý IV, tăng 45%

Quỳnh Chi

Doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận 200 tỷ đồng năm 2020, vượt 63% kế hoạch.

Công ty cổ phần Long Hậu (Mã CK: LHG) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu thuần 184 tỷ đồng, giảm 32%. Giá vốn giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp tăng 54%, đạt 94 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 22,6% lên 51,1%.

Trong cơ cấu doanh thu của LHG, chiếm tỷ trọng lớn nhất tới 70% là doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn với hơn 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này cũng giảm 40% so với cùng kỳ (gần 220 tỷ đồng). Còn lại, doanh thu cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú đạt hơn 31 tỷ đồng, tăng 19%. 

Lũy kế cả năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 644 tỷ đồng, tăng 9%. Tuy nhiên, lãi ròng 200 tỷ đồng, tăng 40%. Doanh nghiệp vượt 63% kế hoạch lợi nhuận năm.

Năm 2020, mảng kinh doanh cốt lõi của Long Hậu là cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn theo yêu cầu. Doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 916 tỷ đồng, lợi nhuận là 122,5 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, Long Hậu mới thực hiện được 70% mục tiêu doanh thu, sonng đã vượt 62% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Long Hậu hơn 2.599 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu kỳ. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng từ hơn 137 tỷ đồng lên hơn 260 tỷ đồng.

Khoản mục hàng tồn kho trong kỳ của LHG chiếm gần 700 tỷ đồng (27%) trong tổng tài sản.  Ngoài ra, doanh nghiệp có 205 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn và hơn 524 tỷ đồng đầu tư bất động sản.

Phần lớn hàng tồn kho của doanh nghiệp là chi phí đầu tư khu công nghiệp, khu dân cư với hơn 699 tỷ đồng. Trong đó, dự án chiếm giá trị lớn nhất là khu công nghiệp Long Hậu (gần 679 tỷ đồng).

Đại gia bất động sản công nghiệp Long Hậu lãi 65 tỷ trong quý IV, tăng 45% - Ảnh 1

Tính đến cuối kỳ, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 9% về hơn 1.315 tỷ đồng, trong đó, hơn 209 tỷ đồng là nợ vay.

Tin Cùng Chuyên Mục