Đại hội đồng cổ đông Chứng khoán Rồng Việt (VDS): Phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 3.240 tỷ đồng, trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tỷ lệ 11,5%

An An

Chứng khoán Rồng Việt xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 983 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 360 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã ck: VDS) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nhiều thông tin đáng chú ý.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023, Rồng Việt ghi nhận tổng doanh thu đạt 831,1 tỷ đồng, tổng chi phí ghi nhận 418 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 330,2 tỷ đồng, vượt 52,4% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao phó là 216,6 tỷ đồng. 

Về quy mô, tại 31/12/2023, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Rồng Việt lần lượt đạt 5.318 tỷ đồng và 2.418 tỷ đồng, tăng 25,0% và 16,1% so với đầu năm và đều là các mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Công ty.

Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 1,2 lần, tỷ lệ dư nợ cho vay margin/vốn chủ sở hữu đạt 0,92 lần và tỷ lệ an toàn tài chính là 430,3%.

Năm 2024 đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 360 tỷ đồng

Tại Đại hội đồng cổ đông, Chứng khoán Rồng Việt xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 983 tỷ đồng và chi phí 623 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,3% và 49% so với thực hiện năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông Chứng khoán Rồng Việt (VDS): Phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 3.240 tỷ đồng, trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tỷ lệ 11,5% - Ảnh 1

Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch ở mức 360 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh tiếp tục tập trung vào 5 trụ cột chính là kinh doanh môi giới, cho vay, ngân hàng đầu tư, đầu tư và quản lý tài sản (thông qua công ty con là Công ty cổ phần Quản lý quỹ Rồng Việt).

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023, VDSC dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11,5%, cao hơn so với kế hoạch dự kiến là 5%.  Đồng thời, trích quỹ khen thưởng phúc lợi và trích quỹ thiện nguyện với cùng tỷ lệ 0,75% tính trên lãi sau thuế công ty mẹ năm 2023, tương đương gần 2,5 tỷ đồng.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 3.240 tỷ đồng

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất được thảo luận và thông qua tại ĐHĐCĐ là kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên từ 2.100 tỷ đồng lên 3.240 tỷ đồng trong năm 2024.

Cụ thể, trong đợt 1, VDSC dự kiến phát hành 24,15 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 11,5%, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng.Đồng thời, kế hoạch phát hành 8,85 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 4,21% vốn điều lệ) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 51% so với thị giá VDSC phiên 8/4 (quanh 20.550 đồng/cổ phiếu).

Đợt 2, VDSC dự kiến chào bán riêng lẻ 81 triệu cổ phiếu cho đối tượng là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Tin Cùng Chuyên Mục