Đảm bảo Bộ pháp điển có chất lượng tốt nhất

Theo Bộ Tư pháp

Đó là đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại buổi làm việc với các đơn vị thuộc Bộ liên quan tới công tác Pháp điển hóa quy phạm pháp luật sáng 14/03

Sáng 14/03, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã làm việc với một số đơn vị thuộc Bộ liên quan về thực hiện công tác Pháp điển hóa quy phạm pháp luật. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cùng dự. 

Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau gần 09 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành pháp điển 263/271 đề mục, đạt tỉ lệ hơn 97% khối lượng các Bộ pháp điển. Các đề mục còn lại đang được các bộ, ngành quyết tâm thực hiện. Bộ pháp điển đã “về đích sớm” hơn 01 năm so với thời hạn tại Quyết định số 1267/QĐ-TTg. 

Bộ pháp điển hiện nay được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển (phapdien.moj.gov.vn) và được Bộ Tư pháp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, giới thiệu Bộ pháp điển để các cá nhân, tổ chức sớm tiếp cận, khai thác và sử dụng.

Lãnh đạo Bộ nghe báo cáo về công tác pháp điển.
Lãnh đạo Bộ nghe báo cáo về công tác pháp điển.

Thời gian qua, công tác xây dựng Bộ pháp điển đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận. Cụ thể: Công tác xây dựng Bộ pháp điển được các bộ, ngành quan tâm và có nhiều chỉ đạo cụ thể tổ chức triển khai thực hiện công tác pháp điển tại bộ, ngành mình. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công tác pháp điển, Bộ Tư pháp đã chủ động, tích cực, đẩy mạnh chất lượng, tiến độ của công tác này. 

Bộ cũng đã ban hành đầy đủ các văn bản để triển khai công tác pháp điển; theo dõi sát sao, nắm bắt đầy đủ thông tin và kịp thời hướng dẫn, đôn đốc về tình hình triển khai công tác pháp điển của các bộ, ngành; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tới từng cán bộ, công chức được giao thực hiện bộ pháp điển tại các bộ, ngành. 

Về cơ bản, Bộ pháp điển có cấu trúc hợp lý, khoa học và bảo đảm tính logic; việc thực hiện ghi chú, chỉ dẫn tương đối rõ ràng giúp cho việc tra cứu, tìm kiếm các quy định của pháp luật được dễ dàng, thuận lợi. Bước đầu, Bộ pháp điển đã được xã hội đón nhận tích cực, khai thác và sử dụng. 

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị có liên quan đã đưa ra các ý kiến đóng góp về xây dựng, hoàn thiện thể chế; xây dựng Cổng thông tin điện tử pháp điển phiên bản di động; kinh phí thực hiện; tuyên truyền, giới thiệu để đưa Bộ pháp điển sớm đi vào cuộc sống…

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho rằng cần nâng cấp Bộ pháp điển điện tử trên thiết bị di động, sớm đưa vào kế hoạch chuyển đổi số của Bộ để bảo đảm tính phổ thông, tiện dụng. Thứ trưởng cũng đề nghị nghiên cứu ban hành quy chế quản lý, cập nhật, khai thác sử dụng Bộ pháp điển, qua đó chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra. Thứ trưởng cũng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Đầu tư nghiên cứu bố trí kinh phí thỏa đáng phục vụ đầu tư cho công tác pháp điển...

Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng Bộ pháp điển, bảo đảm Bộ pháp điển có chất lượng tốt nhất và phục vụ nhu cầu khai thác, tra cứu các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong xã hội; hoàn thành 100% các đề mục trong Bộ pháp điển, bảo đảm Bộ pháp điển được duy trì, cập nhật quy phạm pháp luật mới ban hành được kịp thời, chính xác; chuẩn bị các kế hoạch truyền thông trước, trong và sau khi hoàn tất tiến độ, chất lượng của Bộ pháp điển…

Ngoài những kết quả đạt được, Bộ trưởng đề nghị Báo cáo nên tập trung nêu rõ các mặt hạn chế, như nguồn lực, kinh phí có hạn; quảng bá truyền thông, văn hóa sử dụng Bộ pháp điển; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác pháp điển… 

Tin Cùng Chuyên Mục