Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (CII) điều chỉnh mục đích phát hành gói trái phiếu hơn 2.840 tỷ đồng; hứa tặng quà tri ân khi tham gia Đại hội

An An

Bên cạnh đó, Hội đồng cổ đông sẽ trình cổ đông thảo luận và thông qua việc giảm giá trị huy động của lô trái phiếu CIIB2024009 và CIIB2124001.

Có quà tri ân khi tham gia Đại hội đồng cổ đông 

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (mã ck: CII) mới đây thông báo ngày ngày 31/01/2024 tới sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 nhằm thông qua một số điều chỉnh liên quan đến trái phiếu. 

Theo thông báo, CII cho biết tùy thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu, cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường tới sẽ được nhận quà tri ân bằng tiền thông qua hình thức chuyển khoản từ ban tổ chức. 

Điều chỉnh mục đích phát hành của gói trái phiếu hơn 2.840 tỷ đồng

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng cổ đông sẽ trình cổ đông thảo luận và thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu trong phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua từ tháng 5/2023.

Cụ thể, CII dự kiến phát hành gói trái phiếu chuyển đổi CII42301 (gói 1) với tổng giá trị hơn 2.840 tỷ đồng. Số tiền huy động được sẽ dùng 1.200 tỷ đồng góp vốn hoặc đầu tư trái phiếu vào công ty Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận và 1.640 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội.

Tuy nhiên, CII cho biết có một vài yếu tố phát sinh như tiến độ phát hành của Gói 1 chậm hơn dự kiến. Trong đợt 1, cổ đông đã mua lượng mua lượng trái phiếu chuyển đổi trị giá 1.692 tỷ đồng và phần còn lại chào bán tiếp cho cán bộ, nhân viên công ty. 

Ngoài ra, công ty Xa lộ Hà Nội được Vietcombank tái tài trợ nên nhu cầu về vốn bị giảm sút; mặt bằng lãi suất vay của Vietcombank đang thấp hơn lãi suất huy động của gói 1. 

Vậy nên, công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh mục đích phát hành cũng như phương án sử dụng vốn của gói 1. Theo đó, Công ty sẽ giữ nguyên đầu tư vào Công ty Ninh Thuận 1.200 tỷ đồng nhưng giảm số tiền đầu tư vào Công ty Xa lộ Hà Nội về hơn 550 tỷ đồng.

Số tiền còn lại sẽ được dùng để thanh toán cho hai lô trái phiếu CIIB2024009 (500 tỷ đồng) và CIIB2124001 (590 tỷ đồng). Sự điều chỉnh trên nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng không được sự chấp thuận của bên thứ 3 (hội nghị người sở hữu trái phiếu...) thì công ty vẫn sẽ tiếp tục thực hiện phương án sử dụng vốn như cũ.

Giảm giá trị huy động của lô trái phiếu

Cũng trong Đại hội đồng cổ đông CII ngày 24/5/2023 thông qua việc phát hành một lô trái phiếu chuyển đổi khác (gói 2) với giá trị huy động xấp xỉ 1.660 tỷ đồng. Mục đích phát hành nhằm đầu tư vào Công ty Xa lộ Hà Nội và thanh toán 2 lô trái phiếu CIIB2024009 và CIIB2124001.

Về đối tượng phát hành, CII đề nghị số trái phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết sẽ được chào bán cho người lao động của Công ty thay vì chào bán cho nhà đầu tư khác theo hình thức đấu giá.

Bên cạnh đó, nhằm giảm thủ tục thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong năm, Hội đồng quản trị đề nghị điều chỉnh thời điểm chuyển đổi Gói 2 trùng với Gói 1. 

CII cho biết cũng sẽ giảm số lượng trái phiếu phát hành từ gần 17 triệu trái phiếu thành xấp xỉ 16 triệu trái phiếu, đồng nghĩa số tiền huy động được nếu phát hành thành công giảm từ 1.660 tỷ đồng xuống còn gần 1.592 tỷ đồng. Lý do được CII đưa ra là nhằm phù hợp với số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cũng như tỷ lệ thực hiện 20:1.

Về phương án sử dụng vốn, gói 2 sẽ không còn dùng để thanh toán hai lô trái phiếu, thay vào đó là đầu tư vào Công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận (1.142 tỷ đồng) và Công ty Xa lộ Hà Nội (450 tỷ đồng).

Lãi cố định 10%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên và sẽ thả nổi 2,5%/năm + lãi suất tham chiếu đối với các kỳ tính lãi tiếp theo. Kỳ hạn trái phiếu là 10 năm, kỳ tính lãi là mỗi 3 tháng kể từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn.

Điều chỉnh thời điểm thực hiện chuyển đổi lô trái phiếu

CII còn đề xuất điều chỉnh thời gian chuyển đổi lô trái phiếu CII42013. Cụ thể, theo yêu cầu của trái chủ, CII sẽ điều chỉnh kỳ chuyển đổi thành cổ phiếu định kỳ của lô trái phiếu này thành 6 tháng/lần, tương đương 2 lần/năm.

Với việc điều chỉnh trên, Hội đồng quản trị CII đệ trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận không hủy ngang việc tạm dừng chuyển đổi đợt 7 (dự kiến ngày 02/05/2024) và đợt 8 (dự kiến ngày 04/11/2024) của lô trái phiếu này.

 

Tin Cùng Chuyên Mục