Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (CII) sắp nhận được 200 tỷ đồng tiền trả từ 3 đợt cổ tức của Đầu tư Cầu đường CII (LGC)

Giang Phạm

Dự kiến, các cổ đông của LGC sẽ nhận được tiền trả tài khoản vào ngày 20/3/2024.

Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (mã ck: LGC) mới đây thông báo ngày 26/12 tới sẽ là ngày cuối chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2020, 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ thực hiện cổ tức năm 2020 là 6%, năm 2022 là 8% và tạm ứng đợt 1/2023 là 6%. 

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (CII) sắp nhận được 200 tỷ đồng tiền trả từ 3 đợt cổ tức của Đầu tư Cầu đường CII (LGC) - Ảnh 1

Tổng tỷ lệ chi trả là 20%, điều đó tương ứng mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận về 2.000 đồng.

Với 193 triệu cổ phiếu đang lưu hành, LGC sẽ cần chi khoảng 386 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông đợt này. Dự kiến, cổ đông của LGC sẽ nhận được tiền trả tài khoản vào ngày 20/3/2024.

Về cơ cấu cổ đông, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (mã ck: CII) là công ty mẹ với việc sở hữu gần 106 triệu cổ phiếu, tương ứng 54,82% vốn, tương đương nhận về 211 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Metro Pacific Tollways Corporation nắm 44,94% vốn, tương đương gần 87 triệu cổ phiếu, đồng nghĩa 73 tỷ đồng tiền cổ tức sẽ về túi công ty này. 

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2023, LGC ghi nhận doanh thu thuần đạt 365,3 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (CII) sắp nhận được 200 tỷ đồng tiền trả từ 3 đợt cổ tức của Đầu tư Cầu đường CII (LGC) - Ảnh 2

Giá vốn hàng bán giảm nhẹ về 104,3 tỷ đồng, qua đó kéo lợi nhuận gộp tăng 23% lên mức 252 tỷ đồng. Nhờ tiết giảm chi phí, lợi nhuận ròng của LGC tăng tới 85%, ghi nhận tại 121,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 187,6 tỷ đồng, tăng 70,7% so với cùng kỳ. 

Lý giải về mức tăng này, LGC cho biết, đó là do lợi nhuận từ đầu tư vào công ty liên doanh liên kết tăng từ khi Công ty cổ phần Trung Lương - Mỹ Thuận bắt đầu đi vào thu phí từ tháng 8/2022. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm dẫn đến lợi nhuận Công ty tăng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu LGC tăng nhẹ lên 1.016,8 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 378,5 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2022.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 08/12, giá cổ phiếu LGC dừng ở mức 56.900 đồng/cổ phiếu, tăng 3% so với đầu năm 2023.

Tin Cùng Chuyên Mục