Đầu tư Xây dựng Dầu khí Idico (ICN) dự chi 18 tỷ đồng trả cổ tức, Tổng công ty Idico (IDC) nhận về hơn một nửa

An An

Dự kiến, ngày 26/1/2024, cổ đông của ICN sẽ nhận được tiền trả vào tài khoản. 

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí Idico (mã ck: ICN) vừa công bố nghị quyết chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 3/1/2024, tương đương ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 2/1/2024. 

Tỷ lệ thực hiện là 15%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.500 đồng. 

Với gần 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến ICN sẽ cần chi 18 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Dự kiến, ngày 26/1/2024, cổ đông của ICN sẽ nhận được tiền trả vào tài khoản. 

Tính đến cuối tháng 6/2023, ICN vẫn đang là công ty con của Tổng công ty Idico - Công ty cổ phần (mã ck: IDC) với tỷ lệ nắm giữ 51%. Với tỷ lệ sở hữu này, ước tính IDC sẽ nhận khoảng 9,2 tỷ đồng trong đợt tạm ứng này. Một cổ đông lớn khác là Công ty TNHH Hayat đang nắm giữ 22,77% cổ phần sẽ nhận được gần 4,1 tỷ đồng. 

Trước đó, vào cuối tháng 9/2023, ICN đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền với tỷ lệ 20%, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.000 đồng. Ước tính, số tiền doanh nghiệp đã chi là 24 tỷ đồng. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức ICN chi trả cổ tức cho năm 2023 là 35%.

Hiện Công ty ICN mới chỉ có báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, với doanh thu đạt hơn 611 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3,4 lần so với năm trước đó.

Lợi nhuận sau thuế của ICN tăng gấp hơn 7 lần so với kết quả năm 2021, đạt hơn 342 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Xây dựng Dầu khí Idico đạt 1.344,8 tỷ đồng, tăng 3,23% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp gần 3 lần lên hơn 84 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng gấp gần 8,5 lần từ hơn 35 tỷ đồng lên 333,4 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục