ĐHĐCĐ 2024: Đạm Phú Mỹ (DPM) có Chủ tịch mới, đặt mục tiêu lãi 660 tỷ đồng năm 2024

An An

Bước sang năm 2024, công ty đặt kế hoạch sản xuất 850.000 tấn ure, 143.000 tấn NPK. 

Theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vừa diễn ra, Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã ck: DPM) đã thông qua kết quả tình hình sản xuất kinh doanh 2023 cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

ĐHĐCĐ 2024: Đạm Phú Mỹ (DPM) có Chủ tịch mới, đặt mục tiêu lãi 660 tỷ đồng năm 2024  - Ảnh 1

Đặt mục tiêu lãi trước thuế đạt 660 tỷ đồng

Năm 2023 được cho là năm nhiều thách thức với Đạm Phú Mỹ và cả ngành phân bón, hóa chất. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh năm 2023 Đạm Phú Mỹ đã đạt sản lượng sản xuất khoảng 815.500 tấn Urê, đạt 104% kế hoạch; hơn 121.100 tấn NPK, đạt 101% kế hoạch. 

Tổng sản lượng kinh doanh các mặt hàng phân bón đạt gần 1,3 triệu tấn và khoảng 118.000 tấn hóa chất. Với kết quả đó, tổng công ty ghi nhận tổng doanh thu năm 2023 đạt 14.037 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 690 tỷ đồng.

Bước sang năm 2024, Công ty đặt kế hoạch sản xuất 850.000 tấn ure, 143.000 tấn NPK. Về các chỉ tiêu tài chính, tổng công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 12.755 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 660 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng dự định chia cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền, tương đương trả 1.500 đồng mỗi cổ phiếu.

Cựu lãnh đạo PVI được bổ nhiệm làm Chủ tịch DPM

Cũng trong phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành miễn nhiệm, bầu mới một số thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Trọng Dũng và ông Dương Trí Hội.

Ông Nguyễn Xuân Hòa, Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị PVFCCo phát biểu tại cuộc họp
Ông Nguyễn Xuân Hòa, Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị PVFCCo phát biểu tại cuộc họp

Đồng thời, Hội đồng quản trị thông qua bầu cử công khai tại phiên họp đã bầu các thành viên mới gồm ông Nguyễn Xuân Hòa và ông Phan Công Thành.

Trong đó, ông Nguyễn Xuân Hòa đã được bổ nhiệm chính thức làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay thế ông Nguyễn Ngọc Anh.

Qua tìm hiểu ông Nguyễn Xuân Hòa, sinh năm 1972, trước đó từng là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc PVI Holdings, và được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của DPM. 

Tin Cùng Chuyên Mục