Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 25%

Linh Linh

Dự kiến SCS cần chi gần 235 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng này. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 29/12/2022.

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã CK: SCS) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/12/2022.

Với tỷ lệ thực hiện 25% (cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 2,500 đồng) và gần 93,9 triệu cp đang lưu hành, ước tính SCS cần chi gần 235 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng này. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 29/12/2022.

Trong cơ cấu cổ đông của SCS tính đến 30/09/2022, CTCP Gemadept (mã CK: GMD) là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 33,75%, dự kiến được nhận hơn 79 tỷ đồng; Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV) nắm giữ 13,37%, dự kiến nhận hơn 31 tỷ đồng cổ tức từ SCS.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2022, SCS ghi nhận doanh thu thuần 201 tỷ đồng, tăng 17%; lãi ròng đạt 148 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, mảng kinh doanh của SCS có biên lợi nhuận cực kỳ cao. Cứ mỗi 100 đồng doanh thu, Công ty mang về hơn 80 đồng lãi gộp. Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, SCS còn ghi nhận 15 tỷ đồng lãi tiền gửi và tiền cho vay trong quý 3/2022, tăng 85% so với cùng kỳ. Đây cũng là Công ty hoạt động 100% dựa trên nguồn vốn tự có mà không vay nợ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SCS ghi nhận doanh thu thuần 655 tỷ đồng và lãi trước thuế hơn 527 tỷ đồng, tăng tương ứng 14% và 21% so với cùng kỳ. Với mức lợi nhuận trước thuế 527 tỷ đồng, SCS đã thực hiện được 79% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mới đây nhất, SCS nhận án phạt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do vi phạm trọng lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán số tiền tổng 295 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty đã không công bố thông tin trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông.

Cùng với đó, Công ty bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông. Theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Công ty cho Công ty cổ phần Gemadept (cổ đông lớn nắm giữ 31,83% số cổ phần có quyền biểu quyết) vay tiền với số dư tại ngày 31/12/2020 là 70 tỷ đồng; Theo Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022, Công ty cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M (cổ đông nắm giữ 2,847% số cổ phần có quyền biểu quyết) vay tiền với số dư tại ngày 30/9/2022 là 150 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty bị phạt 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2022.

Ngoài ra, Công ty bị phạt thêm 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật đối với các tài liệu Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021: Tại mục VII – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021 của Công ty không trình bày về danh sách người có liên quan của công ty và các giao dịch với người có liên quan.

Tin Cùng Chuyên Mục