Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) giảm gần 50% lãi sau thuế quý IV/2023, chỉ còn 293 tỷ đồng

Linh An

Khép lại năm 2023, PVS ghi nhận 19.349 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 18% so với 2022; lãi ròng doanh nghiệp giảm 14%, về còn 899 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý IV/2023 của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã ck: PVS) mới đây cho thấy, trong 3 tháng cuối năm, doanh thu thuần của công ty ghi nhận 6.758 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Giá vốn bật tăng 33%, lên 6.381 tỷ đồng. Sau khấu trừ, lãi gộp lùi về 376 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) giảm gần 50% lãi sau thuế quý IV/2023, chỉ còn 293 tỷ đồng - Ảnh 1

Trong kỳ, doanh thu tài chính của PVS tăng 112%, lên 261 tỷ đồng. Về các chi phí, chi phí tài chính tăng 12%, lên 102 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 146% lên 386 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận chi phí cho các hoạt động, công việc chuẩn bị và triển khai dự án phát sinh mới trong quý IV/2023. Duy chỉ có chi phí bán hàng giảm nhẹ về 27 tỷ đồng.

Lợi nhuận khác của PTSC giảm 55% về còn 53 tỷ đồng, nguyên nhân là do giá trị hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình xây dựng đã hoàn thành thấp hơn cùng kỳ. Kết quả, PTSC lãi sau thuế 293 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ. 

Khép lại năm 2023, PVS ghi nhận 19.349 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 18% so với 2022. Song do giá vốn và các chi phí đồng loạt tăng, lãi ròng doanh nghiệp giảm 14%, về còn 899 tỷ đồng.

So với kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, PTSC đã vượt gần 47% mục tiêu doanh thu và xấp xỉ 61% kế hoạch lãi sau thuế cả năm.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của PVS tăng nhẹ so với đầu năm, đạt 26.401 tỷ đồng. Trong đó, tổng lượng tiền mặt và tiền gửi nắm giữ cũng đi ngang, ghi nhận hơn 10.000 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng giảm 24% còn 3.161 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng mạnh 37%, đạt 1.497 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh lên 321 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần đầu năm, chủ yếu vì Hệ thống thiết bị chống ăn mòn phục vụ dự án CHW2204.

Ở bên kia bảng cân đối, PTSC còn 13.017,5 tỷ đồng nợ phải trả, tăng nhẹ so với đầu năm. Riêng vay nợ ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 1.176 tỷ đồng và 563,9 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục