Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS) gia hạn thời gian trả cổ tức năm lần 2, lùi sang tháng 4/2023

Linh Anh

Trước đó, vào ngày 24/10, Bitagco đã thông báo gia hạn thời gian chi trả cổ tức 2021 sang ngày 22/12/2022. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Bitagco đã hai lần gia hạn trả cổ tức 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Bitagco, mã CK: ABS) vừa công bố nghị quyết về việc gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2021 lần 2.

Theo đó, lãnh đạo Bitagco quyết định gia hạn thời gian trả cổ tức 2021 đến ngày 18/04/2023, đồng thời ủy quyền cho Giám đốc thông báo cho các cơ quan chức năng và cổ đông theo quy định.

Trước đó, vào ngày 24/10, Bitagco đã thông báo gia hạn thời gian chi trả cổ tức 2021 sang ngày 22/12/2022. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Bitagco đã hai lần gia hạn trả cổ tức 2021.

Theo Nghị quyết công bố ngày 04/10, Bitagco thông báo chốt danh sách trả cổ tức 2021 bằng tiền, tỷ lệ 5%. Điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến từ 26/10/2022. Với 80 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Bitagco cần chi 40 tỷ đồng để trả cổ tức. 

Gần đây nhất, vào ngày 14/12, công ty Bitagco đã thông qua việc chuyển nhượng 13,4 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần VCD Riverbank với giá tối thiểu 13.350 đồng/đơn vị. Tổng giá trị chuyển nhượng tương ứng tối thiểu là gần 179 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/09/2022, Bitagco ghi nhận đầu tư 340,2 tỷ đồng tài chính ngắn hạn. Trong đó, Công ty cho biết đầu tư 32,4 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần VCD Riverbank, tương ứng 72% vốn điều lệ. Giá trị đầu tư trung bình vào khoảng 10.500 đồng/đơn vị. Nếu bán thành công giá 13.350 đồng/cp, ước tính công ty lãi tối thiểu 38 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2022, ABS đạt hơn 165 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm, chi phí tài chính tăng 43% lên gần 12 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận ròng ABS thu về hơn 5 tỷ đồng, tăng 46% so với quý III/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, ABS đạt gần 949 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 33% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu với tỷ lệ 81% là doanh thu bán phân bón các loại, sản phẩm khác thuộc nông nghiệp tăng 28%. Phần còn lại là doanh thu bán xăng dầu, nhớt các loại. Công ty thu về lợi nhuận ròng hơn 17 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Năm 2022, ABS đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.380 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, Công ty đã thực hiện 69% chỉ tiêu doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tin Cùng Chuyên Mục