Doanh thu 2 tháng đầu năm của Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đạt hơn 25.000 tỷ đồng

Minh Anh

Kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 25.196 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch năm, bằng 127,8% so với cùng kỳ 2022. Nộp ngân sách nhà nước dự kiến đạt 7.470 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (mã CK: TKV) cho biết trong tháng 2, sản lượng than nguyên khai sản xuất của tập đoàn đạt 3,3 triệu tấn, than tiêu thụ đạt gần 4 triệu tấn... 

Tính chung 2 tháng đầu năm, TKV đã sản xuất 5,71 triệu tấn than nguyên khai; bốc xúc 15,2 triệu m3 đất đá; tổng số mét lò đào là 37.226m; lượng than tiêu thụ khoảng 7,27 triệu tấn, bằng 15,6% kế hoạch và bằng 109,4% so với cùng kỳ năm 2022. 

Về khoáng sản, sản xuất alumin quy đổi đạt 240.800 tấn; tiêu thụ alumin khoảng 224.500 tấn; tinh quặng đồng 16.079 tấn; đồng tấm sản xuất 5.335 tấn.

Kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 25.196 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch năm, bằng 127,8% so với cùng kỳ 2022. Nộp ngân sách nhà nước dự kiến đạt 7.470 tỷ đồng.

Mức giao than tháng 02/2023 của TKV tuy cao hơn kế hoạch điều hành tháng, nhưng kế hoạch này cũng đã có điều tiết, cắt giảm so với nhu cầu của một số nhà máy nhiệt điện cho phù hợp với khối lượng hợp đồng và cân đối khả năng sản xuất.

Sang tháng 3, TKV đặt mục tiêu sản xuất 3,56 triệu tấn than nguyên khai, bóc 12,87 triệu m3 đất, đào 22.640 mét lò; sản phẩm alumina 123.000 tấn, tinh quặng đồng 9.100 tấn, đồng tấm 3.000 tấn, kẽm thỏi 1.000 tấn, phôi thép 18.400 tấn; sản xuất 850 triệu kWh điện, 6.500 tấn thuốc nổ, 17.000 tấn amon nitrat.

Năm ngoái, doanh thu TKV ước đạt 165.900 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ 2021. Nộp ngân sách nhà nước 21.060 tỷ đồng, trong đó tại Quảng Ninh là khoảng 18.000 tỷ đồng, chiếm hơn 50% thu ngân sách nội địa của tỉnh.

Tin Cùng Chuyên Mục