Dòng tiền kinh doanh âm nặng, Phát Đạt (PDR) báo lãi năm 2023 giảm 41% cùng diễn biến mới tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội 8.500 tỷ đồng

Quỳnh Chi

Năm 2023, Phát Đạt ghi nhận doanh thu 618 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 682 tỷ đồng, lần lượt giảm 59% và 41% so với năm 2022 trước đó.

Dòng tiền kinh doanh âm nặng, Phát Đạt (PDR) báo lãi năm 2023 giảm 41% cùng diễn biến mới tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội 8.500 tỷ đồng

Diễn biến mới tại dự án 8.500 tỷ

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt phương án tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp bổ sung do điều chỉnh quy hoạch của dự án tại phân khu số 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội do CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư. Theo đó, dự án trên được nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chênh lệch một lần cho cả thời gian thuê 50 năm do điều chỉnh quy hoạch.

Trước đó, theo quyết định số 4238/QĐ-UBND năm 2019, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy hoạch cũ là hơn 2.083 tỷ đồng. Còn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy hoạch mới theo quyết định 2717/QĐ-UBND năm 2020 là hơn 2.225 tỷ đồng. Do đó, chênh lệch tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư phải nộp do điều chỉnh quy hoạch là hơn 142 tỷ đồng.

Số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà nhà đầu tư là Phát Đạt đã nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 55 tỷ đồng. Còn lại, Phát Đạt phải nộp bổ sung thêm hơn 86 tỷ đồng. Trường hợp khi cơ quan thanh tra, kiểm toán hoặc cơ quan có thẩm quyền tính toán, xác định lại nghĩa vụ tài chính mà phát sinh tăng thì nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính bổ sung theo kết luận, quyết định của cơ quan thẩm quyền.

Dự án đầu tư phát triển đô thị du lịch tại phân khu số 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội do Phát Đạt làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 8.550 tỷ đồng. Trước đó, UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại của dự án đảm bảo theo quy định tuân thủ đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của pháp luật.

Lãi nhờ “bán con”, dòng tiền kinh doanh âm nặng

Trước khi đón thông tin mới từ dự án quan trọng, Phát Đạt đã công bố BCTC quý 4/2023 với doanh thu 68 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 282,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 266 tỷ đồng. Lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động tài chính với doanh thu hơn 421 tỷ từ việc chuyển nhượng công ty con.

Vào hồi tháng 11/2023, Phát Đạt đã công bố việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt (PDI). Cụ thể, PDR sẽ nhượng toàn bộ 99,8 triệu cổ phần, tương đương 99,8% vốn điều lệ của PDI. Đối tác nhận chuyển nhượng là công ty TNHH Phát Đạt Holdings.

Dù có lãi những dòng tiền kinh doanh của Phát Đạt vẫn âm nặng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Phát Đạt âm đến 472 tỷ đồng trong quý 4/2023 trong khi cùng kỳ 2022 dương đến hơn 490 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, Phát Đạt ghi nhận doanh thu 618 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 682 tỷ đồng, lần lượt giảm 59% và 41% so với năm 2022 trước đó.

Thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Phát Đạt ở mức 21.096 tỷ đồng, giảm hơn 1.700 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm hơn một nửa với số dư cuối kỳ 12.199 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn và dài hạn là gần 4.900 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn hơn 520 tỷ đồng tiền gửi và tiền mặt. Về phía nguồn vốn, tổng nợ vày tài chính của công ty ở mức 3.105 tỷ đồng (nợ dài hạn chiếm 74%), giảm hơn 1.300 tỷ đồng so với đầu năm.

Tin Cùng Chuyên Mục