Dự báo tiếp tục gặp khó, Phân bón Bình Điền (BFC) đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 6%

Linh Anh

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu 7.477 tỷ đồng doanh thu, 220 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế giảm lần lượt 13%, 6% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (mã: BFC) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, dự kiến diễn ra tại TPHCM vào ngày 28/4 tới.

Theo đó, năm 2023, công ty đặt mục tiêu 7.477 tỷ đồng doanh thu, 220 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế giảm lần lượt 13%, 6% so với cùng kỳ.

Phân bón Bình Điền cho biết, kế hoạch trên được đặt trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều yếu tố bất lợi, giá cả nông sản, phân bón không ổn định, thời tiết diễn biến phức tạp.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, công ty đề xuất chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20%. Mức chia cổ tức năm 2023 dự kiến 15%.

Ngoài ra, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Phân bón Bình Điền còn dự kiến miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể, Hội đồng quản trị dự trình đại hội đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Mai Thành Phụng. Đồng thời đề xuất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Cũng theo tờ trình gửi Đại hội, năm nay, Công ty đẩy mạnh các sản phẩm cho vùng lúa, vùng bị ảnh hưởng hạn mặn, vùng đất phèn. Bên cạnh đó, BFC tập trung vào việc củng cổ và phát triển thị trường mục tiêu có chính sách hợp lý để phát triển thị trường mới nhưng chưa có kênh phân phối; chú trọng giữ vững thị trường trong nước và Campuchia, phát triển thị trường Lào và một số nước trong khu vực.

Ngoài ra, nghiên cứu, thực thi cơ chế, chính sách thị trường, phân khúc thị trường, tránh cạnh lẫn nhau trong hệ thống Công ty mẹ - con.

Về chiến lược sản phẩm, Công ty chú trọng phát triển dòng sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao; nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mới phù hợp với biến đổi khí hậu, sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng và định hướng phát triển nông nghiệp của Chính phủ.

Ngoài các sản phẩm thế mạnh hiện nay, Công ty sẽ xem xét đưa vào sản xuất các sản phẩm mới mà công ty đã thử nghiệm thành công trong năm 2022.

Tin Cùng Chuyên Mục