Lỗ quý IV, Phân bón Bình Điền (BFC) vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022

Linh Anh

Lũy kế 12 tháng, Phân bón Bình Điền đạt 8.579 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế của BFC đạt 234 tỷ đồng, giảm 36% so với năm 2021.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Phân bón Bình Điền (mã CK: BFC), quý IV/2022, doanh nghiệp thuần về 1.894 tỷ đồng doanh thu bán hàng, tăng nhẹ 1,2% so với quý IV/2021. 

Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp ghi nhận tăng 6%. Điều này kéo theo lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ còn đạt 167 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính của BFC đạt 5,2 tỷ đồng, tăng 205%; chi phí tài chính ở mức 48,2 tỷ đồng, gấp 2 lần; chi phí bán hàng đạt 56 tỷ đồng, tăng 93%...

Trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 của doanh nghiệp còn đạt 23 tỷ đồng, giảm 83% so với quý IV/2021.

Kết quả kinh doanh của BFC
Kết quả kinh doanh của BFC

Lũy kế 12 tháng, Phân bón Bình Điền đạt 8.579 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10% so với năm 2021. Giá vốn bán hàng của doanh nghiệp đạt 7.707 tỷ đồng, tăng 12%. Cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế của BFC đạt 234 tỷ đồng, giảm 36% so với năm 2021.

Năm 2022, BFC đặt mục tiêu 6.428 tỷ đồng doanh thu, 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả này, so với kế hoạch đặt ra cho năm 2022, công ty vẫn hoàn thành vượt chỉ tiêu, vượt 35% mục tiêu doanh thu và 18% mục tiêu lợi nhuận. 

Tính đến ngày 31/12, tổng tài sản của doanh nghiệp là 4.289 tỷ đồng, tăng 11,2% so với đầu năm.

Nợ phải trả của BFC tính đến 31/12 ở mức 2.937 tỷ đồng, tăng 17% so với ngày đầu năm. Trong đó, vay và thuê nợ tài chính ngắn hạn đạt 2.054 tỷ đồng, tăng 49%; vay và thuê nợ tài chính dài hạn đạt 23,1 tỷ đồng, giảm 54%.

Năm 2023, Phân bón Bình Điền đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.476,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và 6,9% so với ước tính thực hiện trong năm 2022. Sản lượng tiêu thụ đạt 585.570 tấn.

Riêng trong quý I/2023, công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.354,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 20,4 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận quý I/2023 sẽ giảm 80,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tin Cùng Chuyên Mục