Fecon chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 5%

Theo Người đồng hành

Với 118 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 59 tỷ đồng để trả cổ tức.

Hội đồng quản trị công ty Fecon (HoSE: FCN) thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

Với 118 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 59 tỷ đồng để trả cổ tức. 

Ngày đăng ký cuối cùng là 7/12 và ngày tiến hành thanh toán là 18/12. Năm nay, Fecon đặt mục tiêu trả cổ tức không quá 10% vốn điều lệ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu 2.018 tỷ đồng, tăng 12% và lãi ròng đạt 83 tỷ đồng, giảm 43% chủ yếu do việc thoái vốn khỏi dự án Vĩnh Hảo 6.

Fecon đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2020 đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 29,4% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 195 tỷ đồng, giảm 3%. Sau 3 quý, công ty hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và 43% kế hoạch lợi nhuận.

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục