FLC sẽ nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2021 trước 26/5

Hà Linh

FLC cho biết Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã có dự thảo các báo cáo tài chính năm 2021 của FLC.

CTCP Tập đoàn FLC (mã FLC) vừa có văn bản công bố lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm về công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

FLC cho biết Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã có dự thảo các báo cáo tài chính năm 2021 của FLC. Tuy nhiên, để đạt được sự đồng thuận giữa hai bên về ý kiến kiểm toán, UHY và FLC đang cùng thực hiện các thủ tục bổ sung làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp.

Theo văn bản của FLC, báo cáo tài chính kiểm toán 2021 chính thức sẽ được công bố trong vòng 3 ngày sau khi hai bên thống nhất nội dung và không muộn hơn ngày 25/5/2023 . Tập đoàn cam kết sẽ gấp rút hoàn thành và công bố báo cáo thường niên năm 2021 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên 2021, Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức vào tháng 8/2023. Tại đại hội này, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022. FLC sẽ làm việc với công ty kiểm toán để cho ra báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, dự kiến vào tháng 11/2023 .

Theo lộ trình trên, FLC sẽ mất ít nhất 6 tháng nữa để khắc phục các lỗi vi phạm do chậm công bố báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Với lý do vi phạm nghiêm trọng về công bố thông tin, cổ phiếu FLC đã chính thức bị hủy niêm yết trên HoSE từ ngày 20/2. Sau đó, HNX đã chấp thuận đăng ký giao dịch gần 710 triệu cổ phiếu FLC trên UpCOM từ ngày 3/3, nhưng lập tức đình chỉ giao dịch với mã chứng khoán này.

Tin Cùng Chuyên Mục