FLC

FLC cập nhật lộ trình khắc phục vấn đề vi phạm công bố thông tin

FLC cập nhật lộ trình khắc phục vấn đề vi phạm công bố thông tin

Theo văn bản, vào ngày 28/4/2023, FLC dự kiến phát hành báo cáo kiểm toán năm 2021 không muộn hơn ngày 25/5/2023. Tuy nhiên đến nay, theo Văn bản số 63/2023/CV UHY của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ngày 25/5/2023, sau quá trình trao đổi thống nhất, vẫn tồn tại một số vấn đề chưa đạt được sự ...
FLC dùng gần 155 triệu cổ phiếu Bamboo Airways và sân golf để đảm bảo nghĩa vụ tài chính với ngân hàng

FLC dùng gần 155 triệu cổ phiếu Bamboo Airways và sân golf để đảm bảo nghĩa vụ tài chính với ngân hàng

Khối tài sản trên sẽ được FLC sử dụng để đảm bảo toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Bamboo Airways đối với OCB, bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, các khoản phí và tất cả các nghĩa vụ liên quan phát sinh từ các hợp đồng tín dụng và/hoặc hợp đồng cấp bảo lãnh.
Lên sàn UpCOM, cổ phiếu FLC vẫn bị đình chỉ giao dịch

Lên sàn UpCOM, cổ phiếu FLC vẫn bị đình chỉ giao dịch

HNX cho biết, sau khi bị HoSE hủy niêm yết, trong trường hợp CTCP Tập đoàn FLC vẫn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng thì cổ phiếu FLC sẽ được đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 133 Nghị định số 155/2020 của Chính phủ.
FLC chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2

FLC chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2

Nội dung chính của phiên họp mà FLC dự kiến trình cổ đông tại đại hội là việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Đặng Tất Thắng, đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 mới.