FPT Telecom (FOX) dự chi khoảng 657 tỷ đồng để trả cổ tức

Linh Anh

Dự kiến, ngày 30/6/2023, các cổ đông của FOX sẽ nhận được tiền trả vào tài khoản. 

Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom - mã ck: FOX) vừa thông báo, ngày 9/6 tới đây sẽ là chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền. Tỷ lệ trả cổ tức đợt này là 20%, điều đó có nghĩa, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 2.000 đồng. 

Với hơn 328,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Telecom dự chi khoảng 657 tỷ đồng để thực hiện chi trả cổ tức lần này cho cổ đông. Dự kiến, ngày 30/6/2023, các cổ đông của FOX sẽ nhận được tiền trả vào tài khoản. 

Trên sàn chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 29/5, cổ phiếu FOX niêm yết quanh vùng thị giá 58.900 đồng/đơn vị. 

Về kết quả kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm 2023, FPT Telecom ghi nhận khoản doanh thu thuần đạt 3.791 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2022.  Doanh thu tài chính đạt 148 tỷ đồng, giảm 18% so với quý I/2022.

Kết quả, FPT Telecom lãi sau thuế tăng 3%, lên mức 580 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 579 tỷ đồng. Đây là mức lãi ròng cao nhất trong lịch sử hoạt động của FOX.

Năm 2023, FPT Telecom đặt mục tiêu doanh thu năm 2023 đạt 16.730 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2022. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3.230 tỷ đồng, tăng trưởng 15%. Với kết quả đạt được, sau 3 tháng, FPT Telecom đã hoàn thành 22% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của FOX giảm gần 5% so với đầu năm xuống còn 17.569 tỷ đồng, trong đó, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm hơn 5.955 tỷ đồng; hàng tồn kho gần 1.188 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn 1.570 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm 11% về gần 9.399 tỷ đồng, trong đó, nợ vay ngắn hạn gần 4.567 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục