Giá xăng giảm lần đầu tiên trong 3 tháng

Giang Phạm

Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng RON 92 giảm 750 đồng xuống 22.910 đồng/lít, RON 95 giảm 1.090 đồng về 23.900 đồng/lít, các mặt hàng dầu đồng loạt hạ 330 - 440 đồng.

Sau 5 lần tăng giá liên tiếp, ở kỳ điều hành ngày 25/11, Liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định giảm xăng RON 92 về mức 22.910 đồng (giảm 750 đồng); và giảm xăng RON 95 1.090 đồng/lít, niêm yết tại 23.900 đồng/lít. 

Bên cạnh xăng, giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này cũng được điều chỉnh giảm tương đối mạnh. Giá bán đối với mặt hàng dầu diesel hiện còn 18.380 đồng/lít (giảm 330 đồng); dầu hỏa là 17.197 đồng/lít (giảm 440 đồng). Dầu mazut được bán với giá tối đa 16.470 đồng/kg, tương đương mức giảm 350 đồng.

Như vậy, đây là lần đầu tiên sau 3 tháng, giá nhiên liệu trong nước đã có lần giảm đầu tiên.

Ở kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ Tài chính - Công Thương tiếp tục không trích lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng RON 92 nhưng trích quỹ bình ổn với xăng RON 95 ở mức 300 đồng/lít. Mặt hàng dầu mazut được trích quỹ 500 đồng/kg, dầu hỏa 300 đồng/lít, dầu diesel 150 đồng/lít. 

Đồng thời, liên Bộ chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng RON 92 ở mức 300 đồng/lít, giảm chi sử dụng quỹ với xăng RON 95 về 0 đồng/lít (kỳ trước là 100 đồng/lít). 

Tính trong 10 lần điều chỉnh gần nhất (kể từ ngày 26/6/2021), giá các mặt hàng xăng trong nước đã tăng tới 5 lần, 1 lần giữ nguyên giá và 3 lần giảm giá; giá xăng RON 95 đã tăng 2.119 đồng/lít; giá xăng RON 92 tăng 2.307 đồng/lít.