Giảm 10-30% phí sử dụng đường bộ đến hết năm 2020

Thành Trung

Ô tô kinh doanh vận tải hành khách sẽ được giảm 30%, trong khi xe tải, ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo giảm 10% phí sử dụng đường bộ.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74 quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ. Theo đó, phí đường bộ sẽ được giảm 10 - 30% từ nay đến hết ngày 31/12. Việc làm này là một trong những giải pháp hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid–19.

Theo chính sách này, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách sẽ nộp phí bằng 70% mức thu quy định. Còn đối với xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo mức phí chỉ còn 90%.

Với biểu phí sử dụng đường bộ từ 130.000 đồng đến 1,43 triệu đồng/tháng, chủ sở hữu phương tiện sẽ được tiết kiệm từ vài chục nghìn tới hàng trăm nghìn đồng mỗi tháng sau khi thông tư này có hiệu lực.

Trường hợp xe ô tô đã được nộp phí theo mức phí quy định cũ cho khoảng thời gian có hiệu lực của Thông tư số 74, chủ xe sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch vào số phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo. Đơn vị đăng kiểm chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho chủ xe vào chu kỳ tiếp theo.

Kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 10/8, theo quy định ban hành kèm Thông tư số 293.

Tin Cùng Chuyên Mục