Giám sát chặt việc thực hiện các hợp đồng định giá

B.Ngọc

11:00 06/04/2020


Tuy việc bán đấu giá tài sản thi hành án thời gian qua đã đạt được một số kết quả khả quan nhưng Tổng cục THADS nhận thấy việc bán đấu giá, giao tài sản bán đấu giá thành vẫn còn một số hạn chế.

Sẽ đưa đấu giá biển số xe ô tô lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Sẽ đưa đấu giá biển số xe ô tô lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Đó là thông tin được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin tại cuộc họp của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ bàn về việc xây dựng công cụ và ké hoạch cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading