Gỗ Thuận An (GTA) đưa mục tiêu kinh doanh lãi năm 2023 giảm 18% so với năm trước

Linh Anh

Lãnh đạo của GTA thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 332 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 8,38 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (mã CK: GTA) vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022, đồng thời thông qua kế hoạch năm 2023. 

Lãnh đạo của GTA thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 332 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 8,38 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của GTA
Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của GTA

Bên cạnh đó, Công ty điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu còn 496 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 10 tỷ đồng.

Gỗ Thuận An (GTA) đưa mục tiêu kinh doanh lãi năm 2023 giảm 18% so với năm trước - Ảnh 1

Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua trước đó, GTA đặt mục tiêu tổng doanh thu không thấp hơn 569,5 tỷ đồng, lãi sau thuế không thấp hơn 17,18 tỷ đồng. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị của công ty đã hạ kế hoạch xuống thấp hơn nhiều so với trước đó.

Năm 2022, công ty đạt tổng doanh thu 514,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 10,26 tỷ đồng. So với kế hoạch điều chỉnh, GTA đã vượt nhẹ mục tiêu lợi nhuận, tuy nhiên chỉ thực hiện được 60% kế hoạch ban đầu.

Theo ban lãnh đạo GTA, năm 2023 dự báo vẫn là một năm tiếp tục khó khăn cho ngành nghề chế biến gỗ nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng. Do đó, với kế hoạch 2023 như trên, GTA đã giảm 35% mục tiêu doanh thu và 18% lợi nhuận sau thuế so với năm trước.

Tin Cùng Chuyên Mục