Hậu Giang: Đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng xây dựng dự án đô thị xanh TP. Ngã Bảy

Chi Đoàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ký ban hành Quyết định số 1933/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”.

Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang.
Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang.

Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm xây dựng TP. Ngã Bảy thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu theo đúng mục tiêu Đồ án quy hoạch chung đô thị TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040 đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 1/7/2019.

Đồng thời, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại, tiếp cận các tiêu chuẩn đô thị xanh, đô thị văn minh đối với các đô thị trọng điểm của tỉnh, nhằm tiếp tục nâng chất các tiêu chí đô thị loại III đối với TP. Ngã Bảy để đảm bảo xứng tầm phát triển là một trong các đô thị hạt nhân của tỉnh.

Quy mô đầu tư Dự án gồm 4 hợp phần: Hợp phần A “Giảm thiểu rủi ro ngập úng”; Hợp phần B “Cải thiện quản lý nước thải và vệ sinh môi trường”; Hợp phần C “Cải tạo nâng cấp đô thị và phát triển không gian công cộng” và Hợp phần D “Hỗ trợ kỹ thuật”.

Đây là Dự án nhóm B, loại công trình hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn; cấp III. Thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế từ 20 - 50 năm.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.211 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), vốn ODA không hoàn lại và vốn đối ứng ngân sách địa phương. Tiến độ thực hiện dự án năm 2023 - 2026.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang (chủ đầu tư Dự án) chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Tin Cùng Chuyên Mục