Hướng dẫn xác định dự án, đối tượng, điều kiện được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng

Cổng thông tin điện tử Chính phủ

 Bộ xây dựng vừa có công văn 1551/BXD-QLN hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Theo đó, các đối tượng được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội gồm 2 nhóm sau:

Hướng dẫn xác định dự án, đối tượng, điều kiện được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng - Ảnh 1

1- Đối tượng là cá nhân:

- Đối với trường hợp mua nhà ở xã hội, nhà ở xã hội tại khu công nghiệp (nhà ở công nhân) thì đối tượng được vay gồm: Người có công với cách mạng theo quy định về ưu đãi người có công với cách mạng; những người có thu nhập thấp, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức; những đối được đã trả lại nhà ở công vụ theo khoản 5 Điều 81 Luật Nhà ở hiện hành; cá nhân, hộ gia đình bị thu hồi đất thuộc diện bị giải tỏa, phá dỡ nhà ở mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

- Đối với trường hợp mua nhà ở thuộc các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì chủ sở hữu nhà chung cư sẽ được bố trí tái định cư mà phải nộp thêm khoản tiền chênh lệch diện tích thì được vay vốn tại các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam.

2- Đối tượng là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư theo quy định về nhà ở.

Điều kiện để được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội

Bên cạnh việc phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chí theo pháp luật về tín dụng thì các đối tượng được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng về phát triển nhà ở xã hội còn phải đáp ứng được các tiêu chí và điều kiện sau:

- Đối với đối tượng là cá nhân:

+ Trường hợp mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phải có hợp đồng mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư.

+ Đối với đối tượng được bố trí nhà ở tái định cư trong dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì phải có hợp đồng mua nhà ở, công trình tái định cư theo quy định pháp luật.

- Đối với đối tượng là Chủ đầu tư dự án:

+ Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân: Phải được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật; đã có quyết định giao đất hoặc có quyền sử dụng đất đồng thời đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; đã được cấp phép xây dựng hoặc thuộc trường hợp được miễn cấp phép theo quy định pháp luật về xây dựng.

+ Đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư: đã có chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước; các thông tin khác theo quy định của pháp luật có liên quan./

Tin Cùng Chuyên Mục