Idico (IDC) lãi quý I/2022 tăng 380%

Quỳnh Chi

Kết thúc quý I, doanh thu đạt 21% mục tiêu, LNTT hoàn thành 12,9% kế hoạch năm.

Tổng Công ty Idico (mã CK: IDC) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý I với lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 255,3 tỷ đồng, tăng 381% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp gấp 2,4 lần, đạt 415,6 tỷ đồng trong khi doanh thu thuần tăng 60%, lên 1.673,5 tỷ đồng nên biên lãi gộp tăng từ 16,9% lên 24,8%. Phần doanh thu thuần này tăng chủ yếu đến từ doanh thu dịch vụ khu công nghiệp là 769,3 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng hơn 286% sau khi đơn vị thu về 50,6 tỷ đồng từ kinh doanh chứng khoán và 2,1 tỷ đồng từ hoạt động tài chính khác. Chi phí tài chính tăng gần 181% do công ty phát sinh 45,1 tỷ đồng phí kinh doanh chứng khoán trong kỳ. Chi phí bán hàng giảm 15,2%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp đi ngang ở mức 39,4 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của IDC thu về 355,9 tỷ đồng, tăng 233,3% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 283,7 tỷ đồng, tăng 253,8%. Đơn vị lý giải về mức tăng trưởng này là do ghi nhân doanh thu các hợp đồng tại dự án khu công nghiệp Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng với giá trị 227,5 tỷ đồng.

Idico đặt mục tiêu cho năm 2022 với mức tổng doanh thu 7.971 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (LNTT) 2.765 tỷ đồng; tăng lần lượt 38% và 88% so với thực hiện năm trước. Kết thúc quý I, doanh thu đạt 21% mục tiêu, LNTT hoàn thành 12,9% kế hoạch năm.

Tin Cùng Chuyên Mục