Idico

IDICO (IDC) tạm dừng phương án mua lại cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ

IDICO (IDC) tạm dừng phương án mua lại cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ

Nguyên nhân được công ty đưa ra là do hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định pháp luật. Để thực hiện việc mua lại cổ phiếu, IDICO cần đảm bảo hồ sơ báo cáo UBCKNN gồm: Báo cáo tài chính (BCTC) gần nhất được kiểm toán theo quy định; tài liệu chứng minh công ty có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu.