IDICO (IDC) lãi ròng hơn 422 tỷ đồng trong quý III/2022, gấp 2,5 lần cùng kỳ

Lam Lê

Lũy kế 9 tháng, doanh thu IDC gấp hơn 2 lần cùng kỳ, lên 7.000 tỷ đồng.

Tổng Công ty IDICO - CTCP (mã CK: IDC) công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với nhiều kết quả tích cực.

IDICO (IDC) lãi ròng hơn 422 tỷ đồng trong quý III/2022, gấp 2,5 lần cùng kỳ - Ảnh 1

Cụ thể, doanh thu trong kỳ của IDC ghi nhận hơn 2.000 tỷ đồng, gấp gần 2,3 lần cùng kỳ. Giá vốn chỉ tăng 74%, lên 1.200 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp có lãi gộp hơn 800 tỷ đồng, gấp 4,4 lần quý III/2021.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm gần nửa, còn 58 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính cũng giảm 20%, còn 31,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng, lần lượt 60% gần 24 tỷ đồng và gấp 2 cùng kỳ, tương đương hơn 66 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận khác cũng sụt giảm 44%, còn 20,4 tỷ đồng, nhưng bù lại không còn ghi nhận khoản lỗ từ công ty liên doanh, liên kết (cùng kỳ lỗ 9 tỷ đồng).

Kết quả, IDC lãi ròng hơn 422 tỷ đồng trong quý III, hơn cùng kỳ 2,5 lần.

Công ty giải thích sự chênh lệch này chủ yếu do ghi nhận doanh thu các hợp đồng cho thuê đất tại các dự án thuộc Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng, Hựu Thạnh và Mỹ Xuân B1-CONAC, qua đó kéo lợi nhuận tăng trưởng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu IDC gấp hơn 2 lần cùng kỳ, lên 7.000 tỷ đồng. Lãi trước, sau thuế và lãi ròng đạt lần lượt 2,95 nghìn tỷ, 2,36 nghìn tỷ và 2,1 nghìn tỷ đồng, gấp 4,2, 4,3 và 4,6 lần cùng kỳ. So với kế hoạch từ ĐHĐCĐ 2022, Công ty thực hiện được 88% kế hoạch doanh thu và vượt gần 7% mục tiêu lợi nhuận năm.

Kết thúc tháng 9, tổng tài sản của IDC đạt 16,2 nghìn tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Công ty nắm giữ gần 2,3 nghìn tỷ đồng tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên 1,6 nghìn tỷ đồng, gấp 2.1 lần đầu năm, chủ yếu từ khoản phải thu khách hàng (727 tỷ đồng) và phải thu ngắn hạn khác (790 tỷ đồng).

Bên kia bảng cân đối, nợ ngắn hạn gần như đi ngang so với đầu năm (2,4 nghìn tỷ đồng). Trong đó, có 275 tỷ đồng là khoản vay ngắn hạn đến hạn trả. Nợ dài hạn tăng 39%, lên 2,9 nghìn tỷ đồng.

Ngày 20/09, IDC thông qua nghị quyết góp vốn thành lập CTCP Idergy với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, là công ty con thứ 3 của IDC hoạt động trong mảng kinh doanh và sản xuất điện. Trong đó, IDC nắm 99,99% vốn điều lệ.

Tại thời điểm cuối quý III/2022, IDC có tổng cộng 14 công ty con; 3 công ty liên doanh, liên kết và 3 đơn vị trực thuộc. Trong số các công ty con, ngoài Idergy, chỉ có 2 công ty chuyên về điện là CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO) hoạt động chính trong kinh doanh điện và xây lắp; CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (IDICO-SHP) sản xuất kinh doanh điện và nước sạch. Hai công ty này do IDC nắm giữ lần lượt 51% và 51,66% vốn điều lệ.

Kết thúc quý 3, mảng kinh doanh điện mang lại cho IDC 2,1 nghìn tỷ đồng doanh thu (chiếm 30% cơ cấu doanh thu của Công ty), xếp sau hoạt động hạ tầng khu công nghiệp (58%).

Tin Cùng Chuyên Mục