IDICO (IDC) tạm dừng phương án mua lại cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ

Lam Linh

Nguyên nhân được công ty đưa ra là do hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định pháp luật. Để thực hiện việc mua lại cổ phiếu, IDICO cần đảm bảo hồ sơ báo cáo UBCKNN gồm: Báo cáo tài chính (BCTC) gần nhất được kiểm toán theo quy định; tài liệu chứng minh công ty có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Idico (mã CK: IDCđã ban hành Nghị quyết về việc tạm ngưng và xem xét thực hiện phương án mua lại cổ phiếu IDC làm cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp.

Nguyên nhân được công ty đưa ra là do hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định pháp luật. Để thực hiện việc mua lại cổ phiếu, IDICO cần đảm bảo hồ sơ báo cáo UBCKNN gồm: Báo cáo tài chính (BCTC) gần nhất được kiểm toán theo quy định; tài liệu chứng minh công ty có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Tổng công ty Idico có thể sử dụng BCTC năm 2021 đã kiểm toán. Tuy nhiên nguồn để mua lại cổ phiếu theo BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán là chưa đảm bảo vì trong năm 2022 Tổng công ty và các công ty con đã thực hiện chia cổ tức, tạm ứng cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất năm 2021.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, các tài liệu để mua cổ phiếu quỹ vẫn chưa đảm bảo theo quy định.

Vì vậy, Tổng công ty Idico đã có văn bản đề nghị UBCKNN chấp thuận cho Idico sử dụng BCTC hợp nhất quý 3/2022 do công ty tự lập hoặc BCTC hợp nhất đã soát xét cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2022 để làm tài liệu chứng minh có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ hoặc đề nghị Uỷ ban chứng khoán Nhà nước hướng dẫn để Idico thực hiện đúng quy định hiện hành.

Trong thời gian chờ hướng dẫn, HĐQT thống nhất tạm ngưng và sẽ xem xét thực hiện mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ vào thời gian thích hợp ", văn bản nêu rõ.

Trước đó, ngày 07/11, HĐQT IDC đã thống nhất thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu IDC để làm cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ. Dự kiến, Công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông trong tháng 12.

Trong một báo cáo mới đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết IDC đang trong quá trình tái cơ cấu, hiện tập trung vào 4 trụ cột cốt lõi là Khu công nghiệp, BĐS dân dụng, năng lượng và dịch vụ công nghiệp, các mảng kinh doanh không liên quan sẽ dần thoái vốn.

VDSC đánh giá triển vọng tích cực trong ngắn hạn và dài hạn đối với IDICO bởi mảng KCN sẽ được hỗ trợ bởi tổng số diện tích đất KCN trong các hợp đồng đã ký và các biên bản ghi nhớ của 2022 lớn và sẽ được ghi nhận doanh thu trong năm 2023 khi đủ điều kiện, diện tích đất thương phẩm còn lại lớn (~717ha) đảm bảo cho kế hoạch kinh doanh trong ít nhất 4 đến 5 năm tới.

Ngoài ra, việc vận hành trở lại nhà máy Dak Mi 3, kế hoạch phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái, cũng như kế hoạch phát triển ~110 ha nhà xương xây sẵn (RBFs) đến năm 2026 là động lực thúc đẩy cho kết quả kinh doanh của mảng năng lượng và mảng dịch vụ KCN.

Tin Cùng Chuyên Mục