Kể từ ngày 6/2, cán bộ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất phải định kỳ chuyển vị trí công tác

Linh Nga

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định là từ đủ 2 năm đến 5 năm.

Kể từ ngày 6/2/2023, Thông tư 21/2022/TT-BTNMT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương sẽ có hiệu lực.

Đáng chú ý, Thông tư có điều khoản quy định 7 vị trí công chức ngành tài nguyên môi trường phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Trong đó, cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất sẽ phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Ảnh chụp Thông tư 21/2022/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 6/2/2023
Ảnh chụp Thông tư 21/2022/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 6/2/2023

Ngoài ra, cán bộ đảm nhận vị trí xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giao hạn mức đất; quản lý việc áp dụng bồi thường, xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng bồi thường, được hỗ trợ; mức bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng cũng nằm trong danh sách phải chuyển đổi vị trí công tác định kỳ.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định tại Điều 4 Thông tư này là từ đủ 2 năm đến 5 năm.

Thông tư 21/2022/TT-BTNMT áp dụng đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị tại chính quyền địa phương trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường tại chính quyền địa phương.

Tin Cùng Chuyên Mục