Kết quả kinh doanh ảm đạm, Đầu tư Thương mại SMC (SMC) chuyển quyền sử dụng khu đất hơn 6.000m2 ở Bình Dương

Giang Phạm

Khu đất có diện tích 6.197 m2, giá chuyển nhượng dự kiến là 49 tỷ đồng.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Bình Dương

Ngày 14/11, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (Thép SMC, mã ck: SMC) vừa ra nghị quyết thông qua chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê, vật dụng, kiến trúc trên đất tại SMC Bình Dương ở đường số 5, KCN Đồng An, huyện Thuận An, Bình Dương.

Khu đất có diện tích 6.197 m2, giá chuyển nhượng dự kiến là 49 tỷ đồng.

SMC giao cho bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê nói trên theo đúng quy định. 

Trước đó, Công ty Đầu tư Thương mại SMC đã thông qua Nghị quyết để duy trì hoạt động của Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua chủ trương thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân sự trong toàn bộ hệ thống, tiết giảm tất cả các chi phí phát sinh.

Có thể thấy, việc bán tài sản có thể xem là hành động cụ thể sau chủ trương thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí.

Lỗ 178 tỷ đồng trong quý III/2023, nợ xấu hơn 1.304 tỷ đồng

Về bức tranh tài chính, theo báo cáo tài chính quý III/2023, Công ty Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.141 tỷ đồng, giảm 44,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm 44,5% so với cùng kỳ, lùi về mức 3.182 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh ảm đạm, Đầu tư Thương mại SMC (SMC) chuyển quyền sử dụng khu đất hơn 6.000m2 ở Bình Dương  - Ảnh 1

Kinh doanh dưới giá vốn, khiến lợi nhuận gộp ghi nhận âm 41,36 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 66,6 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 31,9% so với cùng kỳ, lùi về 24,73 tỷ đồng. Cùng lúc đó, chi phí tài chính tăng nhẹ lên mức 86,09 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 39,2% so với cùng kỳ, lùi về 64,3 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, giá vốn, SMC ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 178,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lỗ 219,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận doanh thu đạt 10.574 tỷ đồng, giảm 44,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của SMC ghi nhận khoản lỗ 585,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 93,6 tỷ đồng.

Với việc tiếp tục lỗ trong 9 tháng đầu năm 2023 thêm 549,4 tỷ đồng, tính tới 30/9/2023, tổng lỗ luỹ kế của Công ty Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận 205,81 tỷ đồng, bằng 27,9% vốn điều lệ, hiện ghi nhận tại 736,7 tỷ đồng.

Năm 2023, Đầu tư Thương mại SMC đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 20.350 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 150 tỷ đồng. Với việc lỗ trong 9 tháng đầu năm 2023, công ty còn cách rất xa kế hoạch có lãi.

Tính tới ngày 30/9/2023, tổng tài sản của công ty giảm 18,8% so với đầu năm, lùi về 6.764,9 tỷ đồng. Trong đó, tổng tài sản ngắn hạn ghi nhận tại 4.578,5 tỷ đồng, còn lại 2.186 tỷ đồng là tài sản dài hạn.

Trong đó, chiếm tới 30,2% tổng tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn, ghi nhận ở 2.045,7 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận ở 1.256 tỷ đồng, chiếm tới 18% tổng tài sản. 

Đáng chú ý, đến cuối quý III/2023, nợ ngắn hạn ghi nhận tại 5.007,2 tỷ đồng, cao hơn tài sản ngắn hạn ở 4.578,5 tỷ đồng tới 428,7 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh ảm đạm, Đầu tư Thương mại SMC (SMC) chuyển quyền sử dụng khu đất hơn 6.000m2 ở Bình Dương  - Ảnh 2

Thép SMC còn công bố khoản nợ xấu lên tới 1.304,5 tỷ đồng, trích lập dự phòng là 272,8 tỷ đồng. 

Về cơ cấu nợ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của SMC giảm 24,1% so với hồi đầu năm, lùi về 2.712,4 tỷ đồng và chiếm 40,1% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 2.133,9 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 578,4 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của SMC tính đến cuối quý III là 1.137 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 736,7 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển là 372,8 tỷ đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục