Kinh Bắc City (KBC) lãi từ hoạt động khác tăng đột biến lên tới gần 500 tỷ đồng

Quỳnh Chi

Tổng tài sản của KBC tại thời điểm 31/3 đã tăng 4% so với đầu năm lên 31.726 tỷ đồng.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – Công ty cổ phần (mã CK: KBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022.

Cụ thể, trong kỳ KBC ghi nhận doanh thu tài chính tăng hơn 67% lên gần 70 tỷ đồng chủ yếu nhờ lãi tiền gửi và cho vay. Chi phí tài chính cũng tăng 53% lên 144,5 tỷ đồng phần lớn đến từ chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 44% trong khi chi phí bán hàng được tiết giảm 73%.

Tuy nhiên, do thu nhập từ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng - mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu giảm đến 82% xuống mức 317,2 tỷ đồng, dẫn đến việc doanh thu thuần giảm 65,5% so với cùng kỳ, xuống gần 692 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của KBC giảm còn 71 tỷ đồng.

Đáng chú ý, KBC ghi nhận khoản thu nhập khác tăng đột biến gần 500 tỷ đồng trong quý 1/2022 trong khi cùng kỳ lỗ khác 3 tỷ đồng. Theo thuyết minh, đây là khoản chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh (lãi từ giao dịch mua rẻ). Nhờ đó, KBC lãi ròng hơn 523 tỷ đồng, giảm gần 27% so với cùng kỳ.

Kinh Bắc City (KBC) lãi từ hoạt động khác tăng đột biến lên tới gần 500 tỷ đồng - Ảnh 1

Tổng tài sản của KBC tại thời điểm 31/3 đã tăng 4% so với đầu năm lên 31.726 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 21% lên gần 3.100 tỷ đồng trong khi khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 13% còn 1.683 tỷ đồng. Tổng nợ vay tài chính đi ngang ở mức 7.221 tỷ đồng trong đó nợ ngắn hạn giảm 9,3% xuống 1.375 tỷ đồng.

Ngoài ra, KBC vẫn duy trì khoản chứng khoán kinh doanh hơn 1.862 tỷ đồng bao gồm gần 1.855 tỷ đồng được rót vào Công ty TNHH MTV Khách sạn Hoa Sen và 312.177 cổ phiếu ITA với giá trị 7,5 tỷ đồng. Công ty phải dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 2,4 tỷ đồng vào cuối quý 1/2022.

Kế hoạch năm 2022, KBC đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 9.800 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế 4.500 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,3 lần và 4,7 lần năm trước. Ban lãnh đạo KBC cho biết kế hoạch được đặt ra căn cứ trên dòng vốn FDI năm trước, triển vọng thu hút FDI năm nay, nhu cầu thuê đất và nhà xưởng của các khách hàng tiềm năng đã và đang đàm phán, chương trình xúc tiến đầu tư của chính doanh nghiệp.

Tin Cùng Chuyên Mục