Lãi giảm mạnh, Becamex (BCM) vừa huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm

Giang Phạm

Sau nhiều lần thay đổi kế hoạch phát hành trái phiếu, BCM đã phát hành lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, phát hành ngày 5/7/2023 và đáo hạn ngày 5/7/2028.

Phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 25/9, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty cổ phần (Becamex, mã ck: BCM) cho biết, đã phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã BCMH2328001.

Số trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, phát hành ngày 5/7/2023 và đáo hạn ngày 5/7/2028.

Lãi giảm mạnh, Becamex (BCM) vừa huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm - Ảnh 1

Ngoài ra, Becamex không chia sẻ thông tin lãi suất, cũng như loại trái phiếu có tài sản đảm bảo hay không có tài sản đảm bảo.

Hội đồng quản trị BCM thống nhất kế hoạch phát hành 760 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023. Toàn bộ phương án sử dụng vốn, phương án bố trí nguồn trả nợ, tài sản bảo đảm sẽ được nêu chi tiết trong phương án phát hành.

Trước đó, năm 2022, Becamex thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Công ty cho biết do kênh huy động vốn từ trái phiếu gặp nhiều thông tin không thuận lợi, vì vậy Công ty quyết định không phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2022.

BCM nhiều lần hủy kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ. Gần đây nhất là trường hợp hủy kế hoạch phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng vì lý do đã sắp xếp được nguồn vốn cho hoạt động của BCM.

Lợi nhuận sau thuế bán niên 2023 chỉ bằng gần 5% so với cùng kỳ

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo bán niên 2023 đã soát xét, trong 6 tháng đầu năm, BCM ghi nhận khoản doanh thu thuần đạt 1.885 tỷ đồng, giảm 9% so với con số 2.077 tỷ đồng nêu trong báo cáo tài chính tự lập. Lợi nhuận gộp cũng giảm 12% so với báo cáo tự lập, lùi về gần 998 tỷ đồng.

Lãi giảm mạnh, Becamex (BCM) vừa huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm - Ảnh 2

Các khoản doanh thu hoạt động tài chính, chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp gần như không thay đổi so với báo cáo tài chính tự lập. Đáng chú ý, BCM ghi nhận khoản lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng 47% so với báo cáo tự lập, lên 213,7 tỷ đồng.

Kết quả là, lãi sau thuế của BCM ghi nhận tại 48,8 tỷ đồng, chỉ bằng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

BCM cho biết, nguyên nhân lợi nhuận bán niên giảm mạnh do chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể, lần lượt tăng 36% và 21%, lên 397 tỷ đồng và 219 tỷ đồng. Khoản lãi trong công ty liên doanh, liên kết lùi về 213,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 573 tỷ đồng.

Năm 2023, Becamex đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.460 tỷ đồng, tăng 19% và lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.263 tỷ đồng, tăng 32% so với thực hiện trong năm 2022. Kết thúc nửa đầu năm 2023 với lợi nhuận đạt 48,87 tỷ đồng, Becamex chỉ mới hoàn thành 2,2% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/06/2023, tổng tài sản của BCM là 48.683 tỷ đồng, tăng 394 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền giảm 81%, chỉ còn 206,6 tỷ đồng. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng lên mức 535,3 tỷ đồng, cao hơn con số 436,4 tỷ đồng ghi nhận ở thời điểm đầu năm.

Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả ghi nhận tại 30.881,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Khoản vay tài chính ngắn hạn tăng 35% lên 6.665 tỷ đồng, do phát sinh tăng một số khoản vay tại ngân hàng. Ở chiều ngược lại, nợ vay tài chính dài hạn lại giảm nhẹ, lùi về 9.317 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu của BCM cuối quý II tăng không đáng kể so với đầu năm, ghi nhận tại 17.801 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 4.663 tỷ đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục