Liên tục giải thể công ty con trong bối cảnh kết quả kinh doanh tụt dốc, Nhà Khang Điền (KDH) bị xử phạt vi phạm thuế

An Nhiên

Nhà Khang Điền (KDH) sẽ phải nộp tổng số tiền phạt về vi phạm thuế là hơn 6,1 tỷ đồng. Trong đó, số tiền phạt là 904,6 triệu đồng, số tiền thuế truy thu là 4,45 tỷ đồng và số tiền chậm nộp thuế là 778 triệu đồng.

Liên tục giải thể công ty con trong bối cảnh kết quả kinh doanh tụt dốc, Nhà Khang Điền (KDH) bị xử phạt vi phạm thuế

Xử phạt vi phạm hành chính thuế 6,1 tỷ đồng

Mới đây, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã CK: KDH) đã công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế cho đợt thanh tra thuế quyết toán thuế trong giai đoạn 5 năm từ 2018 đến 2022.

Cụ thể, Doanh nghiệp sẽ phải nộp tổng số tiền phạt về vi phạm thuế là hơn 6,1 tỷ đồng. Trong đó, số tiền phạt là 904,6 triệu đồng, số tiền thuế truy thu là 4,45 tỷ đồng và số tiền chậm nộp thuế là 778 triệu đồng.

Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp vào Ngân sách nhà nước số tiền hơn 6,1 tỷ đồng nêu trên trong vòng 10 ngày kể từ ngày 5/6/2023.

Quý 1/2023 dòng tiền kinh doanh âm nặng, lãi giảm mạnh

Theo công bố Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2023, Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 425 tỷ, tăng 198% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận gộp được cải tiến mạnh mẽ tăng từ 54% lên 78%.

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 12,75 tỷ đồng tăng gấp 5,1 lần so với cùng kỳ.

Đồng thời, chi phí tài chính giảm đáng kể từ 2,96 tỷ đồng xuống còn 1,37 tỷ đồng, giảm tương ứng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chi phí lãi vay giảm từ 1,19 tỷ đồng xuống còn 0,69 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 15% so với cùng kỳ, xuống mức 69 tỷ đồng.

Kết quả doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận kế toán trước thuế là 286 tỷ đồng giảm 7% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 201 tỷ giảm 33% so với cùng kỳ năm trước ghi nhận là 299,8 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2023
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2023

Tỷ suất lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh được cải tiến đáng kể tăng từ 3% lên 65% cho kỳ kinh doanh Quý 1 năm 2023. Tuy nhiên, mức lợi nhuận kế toán trước thuế và sau thuế lại giảm so với cùng kỳ.

Nguyên nhân đến từ khoản thu nhập khác của doanh nghiệp ghi nhận vào Quý 1 năm 2022 lên đến 343 tỷ đồng, trong khi quý hiện tại thu nhập khác chỉ ghi nhận 19 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh quý 1 doanh nghiệp cho biết trong Quý 1 năm 2023 công ty có khoản tăng lợi nhuận gộp về hoạt động chuyển nhượng bất động sản với giá trị gần 254 tỷ đồng cùng với khoản giảm lợi nhuận khác với giá trị gần 293 tỷ đồng làm giảm lợi nhuận sau thuế trong Quý 1/2023 lên tới 33% so với cùng kỳ Quý 1 năm 2022.

Năm 2023 doanh nghiệp đặt mục tiêu về doanh thu đạt 3.100 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.000 tỷ đồng.

Như vậy với kết quả thực hiện Quý 1 năm 2023, doanh nghiệp đã hoàn thành 14% kế hoạch doanh thu và 20% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về dòng tiền của công ty, hiện tại lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đang ghi nhận âm 1.017 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các khoản phải thu gia tăng 312 tỷ, lượng hàng hóa tồn kho tăng lên 203 tỷ, gia tăng lãi vay phải trả là 210 tỷ đồng thời các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp lên tới 345 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính Quý 1/2023
Nguồn: Báo cáo tài chính Quý 1/2023

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm đã tác động đến lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ âm 1.276 tỷ.

Hiện tại, Doanh nghiệp đang sử dụng dòng tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ để sử dụng cho quá trình hoạt động kinh doanh.

Lượng tiền đầu kỳ của doanh nghiệp ghi nhận 2.752 tỷ, sau khi sử dụng cho hoạt động kinh doanh và đầu tư trong kỳ số tiền và tương đương tiền cuối kỳ còn lại là 1.476 tỷ đồng.

KDH liên tục giải thể công ty con

Có thể nói, trong hai năm trở lại đây, công ty đã liên tục giải thể các công ty con do hoạt động không hiệu quả.

Mới đây nhất, Công ty đã quyết định giải thể hai công ty con gián tiếp là CTCP Phát triển Bất động sản Nguyên Thư và Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Liên Minh. Hai đơn vị này do công ty con của Khang Điền trực tiếp sở hữu.

Bất động sản Nguyên Thư thuộc sở hữu của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Phú (Khang Điền sở hữu 99% vốn). Nguyên Thư được thành lập ngày 2/12/2020 với vốn điều lệ 400 tỷ đồng. Địa chỉ chính đặt tại Tòa nhà Vietoffice, số 481 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, TPHCM.

Bất động sản Liên Minh thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Trí Minh (Khang Điền sở hữu 99,8% vốn). Liên Minh được thành lập ngày 13/06/2014. Vốn điều lệ tại thời điểm cuối năm 2022 là 100 tỷ đồng do Khang Điền nắm 99,7% vốn.

Trước đó, ngày 23/12/2022, Nhà Khang Điền cũng đã giải thể Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Phú Hải thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát (Khang Điền nắm 99,9% vốn).

Cùng năm đó, tháng 9/2022, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Saphire (Khang Điền sở hữu 99,9% vốn) cũng đã giải thể Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Thông do Saphire sở hữu 99,9% vốn.

Tin Cùng Chuyên Mục