Lộc Trời (LTG) lỗ quý đầu năm, dòng tiền kinh doanh âm nặng hơn 2.700 tỷ đồng

Quỳnh Chi

Với kết quả trong quý đầu năm, Lộc Trời còn cách rất xa kế hoạch lợi nhuận 400 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2023.

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (mã CK: LTG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 với doanh thu thuần đạt 2.452 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,5% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng lương thực đóng góp lớn nhất với 1.675 tỷ đồng, chiếm 68%; thuốc bảo vệ thực vật mang về 619 tỷ đồng, chiếm 25%; thu từ hạt giống cây trồng 112 tỷ đồng...

Lộc Trời (LTG) lỗ quý đầu năm, dòng tiền kinh doanh âm nặng hơn 2.700 tỷ đồng - Ảnh 1

Trong khi đó, giá vốn tăng đến 21,5% khiến biên lãi gộp bị co lại đáng kể từ mức 23,6% cùng kỳ xuống chỉ còn 11,1%. Lợi nhuận gộp tương ứng đạt gần 273 tỷ đồng, giảm 50% so với quý đầu năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng gần 45 tỷ so với cùng kỳ lên gần 62 tỷ đồng tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng gấp đôi lên mức 147 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 23 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 13 tỷ đồng so với cùng kỳ. Kết quả, Lộc Trời lỗ trước thuế 77 tỷ đồng, lỗ ròng 81 tỷ đồng giảm rất mạnh so với khoản lãi 184 tỷ đồng quý đầu năm ngoái.

Năm 2023, Lộc Trời đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỷ đồng, giảm 3% so với thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến 30% bằng tiền mặt. Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, doanh nghiệp này còn cách rất xa kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Thua lỗ khiến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Lộc Trời âm đến hơn 2.700 tỷ đồng. Thực tế, tình trạng âm dòng tiền không còn quá xa lạ với doanh nghiệp này ngay cả trong những quý kinh doanh có lãi. Cùng kỳ năm ngoái, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Lộc Trời cũng âm hơn 1.100 tỷ đồng.

Để bù đắp sự thiếu hụt dòng tiền, Lộc Trời đã tăng mạnh nợ vay trong quý đầu năm. Số dư nợ vay tại thời điểm 31/3 lên đến hơn 6.300 tỷ đồng, chiếm đến gần 58% tổng nguồn vốn. So với thời điểm đầu năm, nợ vay của doanh nghiệp này đã tăng gần 2.500 tỷ đồng, chủ yếu do tăng nợ ngắn hạn.

Dù dòng tiền tài chính tăng mạnh nhưng lưu chuyển tiền thuần trong kỳ vẫn âm gần 382 tỷ đồng. Điều này khiến số dư tiền và các khoản tiền giảm đến hơn 48% so với đầu năm, xuống chỉ còn 414 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản của Lộc Trờ đã tăng 25% so với đầu năm, lên mức 10.936 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm đến gần 45% với số dư cuối kỳ hơn 4.891 tỷ đồng. Tiếp theo sau là tồn kho với số dư tại thời điểm cuối quý ở mức 2.742 tỷ đồng.

Trong bối cảnh lượng tiền không còn dồi dào, một ngày trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Lộc Trời đã bổ sung tờ trình điều chỉnh cổ tức từ chia bằng tiền mặt sang chia bằng cổ phiếu và giữ nguyên tỷ lệ ở mức 25%. Cổ đông công ty sau đó cũng đã biểu quyết thông qua tờ trình này.

Theo phương án, Lộc Trời dự kiến phát hành thêm hơn 20 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2022. Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên BCTC kiểm toán của Công ty. Vốn điều lệ của Công ty dự kiến sau khi hoàn thành sẽ tăng lên hơn 1.007 tỷ đồng. Thời điểm phát hành tùy theo chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Tin Cùng Chuyên Mục